Stichting Woord en Daad ontvangt 900.000 euro van AFAS Foundation

LEUSDEN De Stichting Woord en Daad heeft 900.000 euro van de AFAS Foundation ontvangen, om hiermee de droogte in Ethiopië tegen te gaan. Met de donatie zet de ontwikkelingsorganisatie naar eigen zeggen een volgende stap, waardoor uiteindelijk over vijf jaar een miljoen mensen duurzaam de beschikking hebben over een veilige en afdoende watervoorziening.

Stichting Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen over de hele wereld met elkaar in hun strijd tegen armoede. ,,Aan het einde van dit programma hebben we een totaalconcept voor een effectieve en duurzame opzet van watersystemen", vertelt Jacob Jan Vreugdenhil, projectleider van Stichting Woord en Daad. In totaal krijgen een miljoen mensen duurzame toegang tot water. Zij betalen hiervoor, waardoor een markt ontstaat die zichzelf in stand kan houden. ,,Op deze manier bestrijden we op een efficiënte manier zowel honger als gevolg van mislukte oogst, als het tekort aan schoon drinkwater. Met de donatie van de AFAS Foundation kunnen we deze enorme sprong maken in het proces en dat is natuurlijk fantastisch. De hulp is heel hard nodig."

Gerben Eversdijk, voorzitter van de AFAS Foundation: ,,Naast de noodhulp is een duurzame watervoorziening noodzakelijk. Onder andere de private sector is cruciaal om een dergelijk project te laten slagen, maar die private sector was er helemaal niet." Om die reden zijn ook lokale serviceproviders opgezet, getraind en gecertificeerd voor onderhoud en reparaties aan waterputten. Ook zijn speciale dorpscomités getraind in onderhoud en financieel en technisch anagement van watersystemen. ,,Door te werken met de bestaande infrastructuur en de integrale samenwerking tussen de lokale bevolking, bedrijfjes en overheden kunnen we de duurzaamheid van de watervoorziening waarborgen."