• DownTownLeusden

Stichting DownTownLeusden officieel opgericht

LEUSDEN Passende werkplekken en dagbestedingsplekken voor mensen met een verstandelijke beperking, daar mogen er van Stichting DownTownLeusden meer van komen in Leusden. De stichting werd op 21 maart officieel opgericht. De bestuursleden Ilse Vasterman, Pauline van den Brink, Harmen van Zwol, Ron Verhoeve en Karolien Pouwels ondertekenden woensdag de akte.

DownTownLeusden was mede-initiafiefnemer bij het eetwerkcafé van de gemeente Leusden. Daar werken mensen met een verstandelijke beperking met veel plezier in de catering. Daarnaast is in oktober vorig jaar de Sprokkelstagedag georganiseerd: vijftig mensen met een verstandelijke beperking mochten een dagje stage lopen in een echt bedrijf. 

Voorzitter Ilse Vasterman noemt het een feestelijke dag. Een geweldige uitdaging om er voor te zorgen dat ook mensen met een verstandelijke beperking meer zichtbaar onderdeel van de samenleving worden".

DownTownLeusden zal vaak aanhaken bij lokale projecten." Op 12 juni wordt weer een Sprokkelstagedag georganiseerd. Aanmelding hiervoor zijn van harte welkom via sprokkelstageleusden@gmail.com. Bij de Opera Leusden zullen jongeren met een verstandelijke beperking als vrijwilliger een bijdrage leveren. DownTownLeusden participeert ook in de plannen die De Wiebelwagen heeft bij de voormalige gemeentewerf.