• V.l.n.r.: Annemiek Lakrouz, Olav van Kampen en Annemarie Heijstek, Rabobank medewerkers uit marktteam Leusden

    Nassira Boudhan

Rabobank blijft toch op plek

LEUSDEN De relaties van de Rabobank zijn vrijdag op de hoogte gebracht dat er bij nader inzien niet veel gaat veranderen in de huidige situatie. Het Rabobankkantoor aan de Hamersveldseweg blijft gehandhaafd. ,,Om juist ook in Leusden bereikbaar te blijven voor onze klanten", aldus de directievoorzitter Denise Notenboom in haar brief aan betrokkenen.

Frits van Breda

Eind maart kregen de relaties van Rabobank Amersfoort-Eemland het bericht dat het kantoor aan de Hamersveldseweg zou verhuizen naar het Huis van Leusden. Voor de gemeenteraad was de mededeling een volslagen verrassing. Al snel werd duidelijk dat het contract inmiddels al gesloten was. Het college van B en W kreeg van zowel het CDA als D66 schriftelijke vragen over de reden waarom een commercieel bedrijf in het Huis van Leusden gehuisvest zou moeten worden. Een antwoord is er niet gekomen. Omdat duidelijk was dat er veel weerstand bestond tegen het besluit, werd het contract met de Rabobank ontbonden. Wethouder Erik van Beurden maakte duidelijk dat dit besluit in goed overleg was genomen. Hij was al met de bibliotheek in gesprek over de mogelijkheid om daar een ruimte te bieden aan de bank. Verder zoeken hoeft niet meer, is inmiddels duidelijk geworden.

Ook vanaf 1 mei blijft het Leusdense kantoor open. Op woensdag en vrijdag tussen 9.30 uur en 17.30 uur kan iedereen binnenlopen voor vragen over bankzaken. Het genomen besluit om met het afstorten van sealbags, contant storten en het ophalen van muntrollen te stoppen is teruggedraaid. Tijdens de openingsuren blijven deze handelingen mogelijk. Vooral winkeliers en andere ondernemers zijn blij. Eerder was hen meegedeeld dat ze hiervoor naar Amersfoort moesten.

Het is nog niet duidelijk of de gemeenteraad genoegen neemt met de gevolgde procedure van het college. De vraag blijft of er ruimte geboden kan worden aan commerciële bedrijven in het Huis van Leusden en hoe de communicatie moet verlopen.