• Leer beter omgaan met kind met ADHD

    Lariks

Kind met ADHD? 8 oktober start training voor ouders

09-08-2019, 14:43 | Lezersnieuws | Lariks

Voor ouders van kinderen (4 – 12 jaar) met diagnose ADHD start in oktober een speciale training gericht op het verminderen van gedragsproblemen bij het kind. 

De training geeft ouders/opvoeders meer inzicht in wat ADHD met een kind en zijn/haar omgeving doet. Om optimaal in te kunnen spelen op de gedragsproblemen van het kind is er voor de eerste bijeenkomst een individueel gesprek met de deelnemende ouder(s)/opvoeder(s). 

Wat leren ouders?

Gedragsproblemen verminderen begint met observeren van gedrag en het herkennen van oorzaken van gedrag. Aan bod komen aspecten als: Wat is ‘normaal’ gedrag? Wat is typisch voor kinderen met ADHD? Wat is kenmerkend voor uw kind? Et cetera. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wijze van reageren en het effect hiervan. Tijdens de training leren ouders wat zij kunnen doen in de omgang met hun kind zodat het probleemgedrag afneemt. Ook is er tijdens de bijeenkomsten gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de andere ouders. 

Programma

Na het individuele gesprek volgen er 13 groepsbijeenkomsten van elk twee uur. De reeks wordt afgesloten met een individueel evaluatiegesprek. De eerste twaalf bijeenkomsten zijn eens per week of eens per twee weken. Ongeveer drie maanden na afloop van de groepstraining is er een terugkombijeenkomst. De groepsgrootte is beperkt; maximaal 12 ouders per groep.

Over de trainers

De training wordt gegeven door Dinekede Beer en Caroline van Sprakelaar. Dineke is POH-GZZ in de gemeente Leusden en ADHD specialist. Caroline is pedagoog en als consulent/jongerenwerker werkzaam bij Lariks.

Ook een training voor de kinderen?

Blijkt tijdens de bijeenkomsten dat er behoefte is aan een training voor de kinderen dan zullen de trainers de mogelijkheden inventariseren. Dit kan betekenen dat er een speciale ADHD groep voor kinderen start, of wellicht is deelname aan bestaande trainingen zoals ‘Hier ben ik’ een goede aanvulling voor het kind.

Wanneer?

De training start 8 oktober. In overleg met de deelnemers wordt de training ’s ochtends of ’s avonds gegeven. Locatie: Mulderij 2 in Leusden.

Belangstelling? Laat het weten aan Caroline van Sprakelaar via 033 303 44 44 of mail naar c.vansprakelaar@lariks-leusden.nl