• Roy van den Anker, directeur Heilbron Leusden

    Zelle & Zo

Kan het goedkoper?

LEUSDEN Hoe heerlijk is het als er ook dingen zijn die in de loop van de tijd goedkoper worden? Dat gebeurt niet zo vaak. Boodschappen, huizen en zelfs kinderen kosten steeds meer geld.

Maar niet de overlijdensrisicoverzekering. U weet wel, de verzekering die u waarschijnlijk ooit heeft afgesloten bij de aankoop van uw woonhuis om bij overlijden (een deel van) de hypotheek af te kunnen lossen.

Omdat we met z'n allen ouder worden is de premie van die verzekering de laatste jaren fors gedaald. En daar kunt u van profiteren door de verzekering over te sluiten. De meeste verzekeraars passen de premie van lopende verzekeringen niet automatisch aan. Het loont echter de moeite om uit te zoeken of u kunt besparen door over te stappen. Let wel goed op de volgende aandachtspunten:

[Wat was het doel?

Voldoet de verzekering nog wel aan het doel waarvoor u deze af heeft gesloten? Is het bedrag waarvoor u verzekerd bent bijvoorbeeld nog steeds het bedrag wat u nodig heeft om bij overlijden zonder financiële pijn door te kunnen leven? Is de persoon die verzekerd is nog steeds de juiste of is er inmiddels een andere (hoofd)kostwinner? Check goed wat u op dit moment nodig heeft en stem daar de dekking op af.

[Bent u gezond?

Een nieuwe verzekeraar zal de gezondheid van de verzekerde persoon opnieuw beoordelen. Zorg daarom eerst voor een nieuwe verzekering voordat u de oude opzegt.

[Is de verzekering verpand?

Wanneer de verzekering is afgesloten voor de hypotheek dan zal deze waarschijnlijk verpand zijn aan de bank. Informeer in dan eerst bij de geldverstrekker wat de voorwaarden zijn om over te kunnen sluiten.

[Premie toeslag voor rokers

Mogelijk heeft u in het verleden een premie toeslag gekregen als roker. Wanneer u inmiddels gestopt bent kan deze toeslag bij uw huidige verzekering vervallen. Informeer bij uw verzekeraar of adviseur of dat ook voor u van toepassing is.

[Aanvullende dekkingen

Het kan zijn dat u naast de dekking bij overlijden aanvullende dekkingen heeft afgesloten zoals een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of een ongevallendekking. Als die dekking belangrijk is informeer dan goed of uw nieuwe verzekeraar die ook aanbiedt.

[Spaarpot

Mogelijk heeft u ooit voor een premie gekozen die gelijk blijft, in plaats van één die mee stijgt met uw leeftijd. Dan is het mogelijk dat er nog premie gereserveerd staat. Vraag dan goed na wat er met deze reserve gebeurt als u de oude verzekering opzegt.

[Ingewikkeld

De besparing is in veel gevallen fors, zeker als de resterende looptijd nog lang is. Twijfelt u toch of u er verstandig aan doet of vindt u het ingewikkeld? Aarzel dan niet om advies in te winnen, het is zeker de moeite waard.

https://www.heilbron.nl/leusden