• Afas

Gemeente verhuurt kavels Larikslaan aan AFAS

LEUSDEN Het college heeft besloten drie kavels op het bedrijventerrein Larikslaan te verhuren aan AFAS. AFAS is gestart met de ontwikkeling van het AFAS Experience Centre op het terrein ten noorden van de Olmenlaan en heeft bij de gemeente aangegeven, gedurende de bouw, drie percelen te willen huren op het kleinschalig bedrijventerrein Larikslaan. Deze percelen worden ingericht als tijdelijke parkeerplaats voor onder andere bouwpersoneel. De overige kavels op het bedrijventerrein zijn bereikbaar via de Larikslaan en de nieuw aan te leggen Moerbeilaan en worden verkocht en ontwikkeld.