• Robin van Lonkhuijsen

Flink minder ww-uitkeringen ten opzichte van jaar eerder

LEUSDEN Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft in een jaar tijd flink minder ww-uitkeringen hoeven uit te keren. In de gemeente Leusden daalde het aantal met 25,7 procent. Landelijk daalde het aantal met 16,7 procent. Vergelijkbare dalingen zijn in de regio te zien (zie het interactieve figuur onderaan).

Eind mei 2019 verstrekte UWV 251.000 lopende WW-uitkeringen. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal lopende uitkeringen afgenomen met 50.000. In Leusden ontvangen nu 426 personen een ww-uitkering.

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in alle sectoren, meldt het CBS. De bouw kende de grootste daling ten opzichte van een jaar geleden (-30,8 procent). Ook in de sector zorg en welzijn nam het fors af (-23,5 procent). 

Het aantal werkenden groeit nog steeds maar wel minder sterk. In de afgelopen drie maanden ging het om een toename van 11 duizend per maand. In het eerste kwartaal van 2019 ging het nog om 16 duizend per maand.