• De Groene Belevenis wil in de nabije toekomst ook een spreekuur gaan houden voor mensen met vragen over duurzaamheid.

    Arnoud J Spaaij

Energiegidsen De Groene Belevenis helpen beparen

Advertorial

LEUSDEN Van stilzitten wordt je huis niet warmer. Door zelf initiatief te nemen met isoleren lukt dat wel. Bij De Groene Belevenis kunnen ze je daar van alles over vertellen. Via het energieloket IkWilWattt is dat vanaf begin december nog gemakkelijker.

Arnoud J Spaaij

De Groene Belevenis is al geruime tijd actief om een duurzame leefomgeving te realiseren. Dat gebeurt op veel terreinen en in samenwerking met diverse organisaties. Behoud van natuur, een groene omgeving en ook bewust omgaan met het milieu zijn speerpunten die via educatie en middels communicatie worden uitgedragen door de stichting. Een van de manieren daarvoor was al de website IkWilWatt.nl.

AFTRAP Henriëtte Former vertelt namens De Groene Belevenis: ,,Met een uitgebreider energieloket bieden we meer dan alleen deze website. Daarvoor trappen we af op 2 december in het Huis van Leusden met een avond vol informatie. Op deze avond vertellen we meer over de mogelijkheden, over subsidie en zijn ook energiegidsen aanwezig. Vrijwilligers bij De Groene Belevenis die advies op maat kunnen geven over isolatie, energiebesparing en zelf energie opwekken."

De LED-lantaarns zijn een succes en kijk op de Hamershof: het is ook nog eens erg mooiENERGIEGIDSEN De energiegidsen hebben een belangrijke, zo niet een centrale, rol in het vernieuwde energieloket van De Groene Belevenis. Former: ,,Energiegidsen komen ook aan huis als je dat wilt. Ze komen zelf uit Leusden, uit je eigen buurt en zijn dus bekend met de lokale situatie. Ze zijn goed op de hoogte. Zie het als je beter geïnformeerde buurman. We denken er ook aan informatieavonden te organiseren zodat je als buurt samen geïnformeerd bent en eventueel samen kan optrekken. En we werken aan een spreekuur in de toekomst."

ZELF DOEN Het energieloket biedt veel informatie naast het persoonlijke advies. Former daarover: ,,Veel kennis is ook samengevat op de website www.duurzaambouwloket.nl. Eigenlijk is de basis isoleren, ventileren, energie opwekken en duurzaam verwarmen. Met die uitgangspunten willen we ook vooral mensen met een eigen woning helpen voordeel te halen uit energiebesparende maatregelen. Zodanig dat je dat zonder spijt kan doen. Want het leidt tot minder energiekosten. En minder of geen gasverbruik. En het gaat er vooral ook om wat je zelf kan doen."

Er zijn in Leusden ook een aantal uitstekende voorbeelden van succesvol energie besparen. Former noemt de openbare straatverlichting: ,,De LED-lantaarns zijn een groot succes en kijk ook op de Hamershof, het is ook nog eens erg mooi. We hebben bovendien een aantal voorbeeldwoningen. Daar kan je zien wat de resultaten zijn. Maar eigenlijk is in iedere woning van voor het jaar 2000 heel veel voordeel te behalen. Financieel voordeel, maar het levert je ook nog eens een goed wooncomfort op."

Informatieavond Alles over isoleren en subsidie
2 december, 19.00 uur
Huis van Leusden
Aanmelden vooraf is niet nodig. Toegang gratis.
Energieloket: IkWilWatt.nl