• De Leusder Krant verschijnt allang niet meer alleen op papier.

    Robert Klein

Debatavond over lokale nieuwsmedia en toekomst lokale journalistiek

LEUSDEN De 50 -jarige Leusder Krant organiseert samen met de even oude gemeente een debatavond over de rol en de toekomst van de krant in een lokale samenleving als die van Leusden.

De debatavond is maandag 18 november en wordt gehouden in het 'Huis van Leusden' op 't Erf in winkelcentrum De Hamershof. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. De koffie staat klaar.

ROERIGE TIJDEN Het zijn roerige tijden in de wereld van de media. Met name de laatste jaren worden de veranderingen die kort na de komst van internet al langer werden voorspeld, in hoog tempo realiteit. Oude verdienmodellen nemen in betekenis af. Abonnementen op papieren kranten lopen gestaag terug. Adverteerders vinden nieuwe -vaak digitale- wegen naar hun klanten. Televisiekijkers nemen in toenemende mate hun toevlucht tot apps, waarmee ze op zelfgekozen momenten naar zelfgekozen programma’s kunnen kijken. Van de NPO, de commerciële zenders of buitenlandse aanbieders als Netflix. Journalistiek in de vorm van podcasts (bijvoorbeeld opgenomen radioprogramma’ s of onderdelen daarvan) wint snel aan populariteit.

VERANDERINGEN De veranderingen gaan ook niet voorbij aan de lokale journalistiek. Titels verdwijnen, adverteerders vinden nieuwe kanalen om een groot publiek te bereiken. Het verspreiden van de papieren krant is in toenemende mate moeilijk te organiseren. Problemen die de afgelopen jaren ook hebben geleid tot bezuinigingen op journalistieke inzet. De verschraling gaat al zover dat in sommige plaatsen geen lokale krant meer verschijnt. In andere plaatsen zijn journalisten nauwelijks nog in staat hun werk naar behoren te doen.

VERNIEUWINGEN Leidt de trend onherroepelijk tot het verdwijnen van de lokale journalistiek op termijn? Of biedt het digitale tijdperk ook traditionele uitgevers juist nieuwe kansen? Vernieuwingen waardoor journalisten misschien wel beter dan ooit hun werk kunnen doen? Loopt het goed functioneren van de lokale democratie gevaar als de lokale pers zijn rol niet meer speelt? En is de lokale journalistiek zo essentieel voor een gezonde samenleving als water uit de kraan en elektriciteit uit het stopcontact? Een nutsvoorziening dus?

Om een antwoord te zoeken op deze vragen, organiseert de 50-jarige Leusder Krant, samen met de gemeente een debatavond op maandag 18 november om 20.00 uur in het Huis van Leusden. Centrale vraag: ‘Is er toekomst voor de lokale journalistiek (in Leusden)?’ Het debat wordt geleid door Kees Hoogendijk, presentator bij RTV Utrecht. Politici, ondernemers, journalisten en anderen zullen met elkaar van gedachten wisselen over het onderwerp.