• Tijdens de schorsing werd flink overlegd over de amendementen.

    Arnoud J Spaaij

'Raad tevreden naar verkiezingen 2018'

LEUSDEN Met maar liefst tien amendementen en moties leek de doorgaans saaie vergadering over de voorjaarsnota op voorhand een levendige avond te worden. Lang duurde het wel maar uiteindelijk leiden de algemene beschouwingen tot aanname van alle raadsvoorstellen.

 

Arnoud J Spaaij

 

De door burgemeester Margreet Horselenberg geïntroduceerde nieuwe stijl van vergaderen in de Leusdense gemeenteraad blijft voor een aantal raadsleden en zelfs wethouders nog wennen. Horselenberg leidde, zeer waarschijnlijk, haar laatste raadsvergadering vorige week want het zomerreces is voor de Leusdense politiek begonnen en in september treedt Gerolf Bouwmeester aan als nieuwe burgemeester van Leusden.

 

BUS De aanpak van Horselenberg leidde in elk geval tot een efficiënte vergadering waarin veel onderwerpen aan bod kwamen. Onderwerpen die de Leusdense politiek en samenleving al veel bezig hebben gehouden en die zeker ook in de toekomst weer op de agenda staan. Verschillende fracties pleitten opnieuw voor de terugkeer van de bus in de wijk. Barto Piersma (CDA) zei dat letterlijk en weet zich in elk geval gesteund door Groen Links/PvdA hierin. Geen amendement of motie hiervoor maar dat het busvervoer weer besproken gaat worden in het Huis van Leusden is wel zeker.

 

Vrijwel alle fracties waren positief over de begroting voor 2018 en resultaten van de afgelopen tijd. Slechts hier en daar was een punt van kritiek op het college. Een verbetering van de communicatie vanuit de gemeente en het college naar de samenleving en de raad was een belangrijk punt van kritiek. Karolien Pouwels deed echt een oproep om de communicatie te verbeteren. Vooral het ontbreken van prompte reacties door de gemeente op inbreng vanuit de samenleving op sociale media wordt door de raad gemist.

 

ZIEKTEKOSTEN GroenLinks/PvdA kwam met een voorstel om voor mensen in de bijstand het eigen risico van ziektekosten te laten betalen door de gemeente. Dit naar Rotterdams voorbeeld. Het college wil de mogelijkheid bekijken.Zoals gezegd waren er nogal wat amendementen. Gedurende de vergadering werden er een aantal ingetrokken dankzij toezeggingen van het college of inzichten die werden gegeven aan de raad.

 

Een motie over de wachttijden in de reguliere jeugdzorg werd aangenomen. Wethouder Van Beurden was van mening dat er voldoende aandacht voor was maar de raad wil meer inzicht en geïnformeerd worden door het college.

 

CENTRUM De plannen voor het Hart van Leusden, kort gezegd het nieuwe gemeentehuis en de Hamershof, worden op de achtergrond ontwikkeld zo liet wethouder Dragt namens het college weten. In het najaar willen de wethouders met meer ingevulde details komen.

 

FINANCIËLE POSITIE Dragt reageerde ook in het algemeen. Hij legde uitvoerig uit dat, ondanks een afnemende liquiditeit, Leusden een goede financiële positie heeft. Een opvallende tegenvaller van de afgelopen tijd komt vooral door de hogere kosten in de jeugdzorg. Voor de toekomst brengt de noodzakelijke renovatie en nieuwbouw van de Leusdense basisscholen extra financiële druk.