• Frits van Breda

Patrick Kiel geïnstalleerd als wethouder

LEUSDEN Patrick Kiel (44 jaar) werd vorige week geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Leusden. Niet eerder was hij actief in de politiek. Zijn buurman, Marc van den Tweel, overtuigde hem dat een raadslidmaatschap en eventueel een positie als wethouder hem op het lijf geschreven was.

Frits van Breda

De huidige directeur van Natuurmonumenten had zelf, als lid van de VVD, de positie bekleed als fractievoorzitter in de Leusdense gemeenteraad. Kiel liet zich overtuigen, werd negen maanden geleden lid van de partij en kwam op een verkiesbare plaats te staan bij de gemeenteraadsverkiezing. Het vervolg is bekend. De VVD werd een coalitiepartij en mocht een wethouder voordragen. De kersverse wethouder moest bekennen dat hij het allemaal heel spannend vind. Een interview had hij nog nooit meegemaakt.

EIGEN KRACHT De nieuwkomer in de Leusdense politiek is in Appingedam geboren en heeft daar tot zijn 18e jaar gewoond. Zijn vader was bedrijfsleider van een autosloperij. ,,Een echt arbeidersgezin", zo beschrijft hij zijn jeugd met vader, moeder en een 7 jaar jongere broer. Hoewel zijn ouders altijd links stemden, ging Kiel zijn eigen weg. ,,Vanaf het moment dat ik mocht stemmen had de VVD mijn voorkeur." In twee zinnen kan hij het ook uitleggen. ,,De partij gaat uit van de eigen kracht van mensen. Degenen die dat niet kunnen, moeten geholpen worden."

SURINAME Na de basisschool en VWO in zijn geboorteplaats verhuisde Patrick naar de campus van de TU Twente om de studierichting Technische Bedrijfskunde te volgen. Hij specialiseerde zich in de 'bedrijfsvoering in niet-westerse landen'. Zijn afstudeeropdracht was een onderzoek naar het toerisme in Suriname. ,,Hoe zet je het land op de kaart als aantrekkelijk product voor Nederlanders om er naar toe te gaan", vat hij zijn opdracht in het kort samen. Zijn huidige vrouw heeft hij in zijn studietijd ontmoet. Ook zij studeerde in Enschede en woonde op dezelfde campus.

POLITIE Als afgestudeerd student was er snel een baan gevonden. Patrick Kiel ging werken bij een fabriek die buizen maakte en verkocht over de hele wereld. Twee jaar later werd de overstap naar de KPN in Amersfoort gemaakt waar hij op verschillende afdelingen werkzaam was en leiding gaf aan groepen van 20 tot 300 medewerkers. Na tien jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Sinds 2009 werkt hij bij de landelijke ICT afdeling van de politie.

BETROKKEN Inmiddels woont de kersverse wethouder al dertien jaar in Leusden, is getrouwd en vader van twee zoons en één dochter. ,,Ik wilde meer betrokken zijn bij het dorp", legt Kiel zijn overstap naar de politiek uit. Als bestuursvoorzitter van de montessorischool 't Ronde en als voorzitter van de Raad van Toezicht van Larikslaan2 had hij een idee gekregen over de werkwijze van het gemeentelijk apparaat.

De portefeuilles zijn nog niet tot in detail verdeeld. Zeker is dat wethouder Kiel verantwoordelijk wordt voor Economische Zaken en Onderwijs. Het dossier Sociaal Domein wordt gedeeld met collega Erik van Beurden.