• Lex van Lieshout ANP photo

Oppositie kritisch over coalitieakkoord

LEUSDEN Woordvoerders van de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie-SGP en de SP vroegen zich donderdag af wat er te bespreken viel bij de raadsvergadering. Het coalitieakkoord was immers al ondertekend en wijzigingen door bijvoorbeeld het indienen van moties waren niet mogelijk.

Frits van Breda

Albert Dragt, die nu fractievoorzitter van D66 is, had geen goed woord over voor de gevolgde procedure. Hij gebruikte de term achterkamertjespolitiek om duidelijk te maken dat zowel de oppositie als de samenleving geen enkele inbreng heeft gehad. ,,Wij houden ons hart vast", aldus de ex-wethouder in zijn nieuwe rol. Hij noemde het akkoord dat op tafel lag weinig ambitieus. Concrete doelstellingen worden naar de mening van zijn fractie gemist.

GEMISTE KANS Ook Karolien Pouwels had als fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP vergelijkbare bezwaren tegen de gang van zaken. De onderhandelingen achter gesloten deuren noemde ze een gemiste kans. Het akkoord werd 'een voorjaarsnota, maar dan zonder cijfers' genoemd. Ook haar partij vond dat er weinig vernieuwends in het document te vinden was. ,,Maar misschien is dat ook niet nodig, er is natuurlijk al heel veel weggezet in de vorige periode". met een verwijzing naar hetgeen de laatste 4 jaar is gerealiseerd in Leusden.

BEGINNERSFOUT Pouwels had een dringend advies voor de nieuwe coalitie. ,,Spreek met elkaar af dat je de samenleving betrekt bij de besluitvorming en dat die gesloten deuren een eenmalige beginnersfout was."

VAGE ALGEMEENHEDEN Voor Annet Belt, fractievoorzitter van de SP, was haar optreden de 'maidenspeech'. Voor het eerst voerde ze het woord in de gemeenteraad waar haar partij nu ook deel van uit maakt. In niet mis te verstane bewoordingen maakte ze duidelijk dat het coalitieakkoord haar zwaar tegenviel. ,,We hadden niet verwacht dat het een stuk zou worden met allerlei vage algemeenheden", zo begon ze haar bijdrage in de raad.

Er wordt wat betreft de SP een duidelijke koers gemist en wordt niet duidelijk gemaakt waar de nieuwe coalitie voor staat. Veelvuldig wordt in het coalitieakkoord gesproken over 'de samenleving' die uitgedaagd dient te worden. ,,Wil de samenleving dat wel of wil de bevolking samen met de politiek kijken wat er nodig is", was de vraag aan de coalitie.

VERWARRING Nadat de woordvoerders van de drie oppositiepartijen het woord gevoerd hadden ontstond er een zekere verwarring in de raadszaal. Omdat het coalitieakkoord door betrokken partijen al eerder getekend was konden er geen wijzigingen aangebracht worden. Toch wilde de oppositie graag antwoorden op de vragen die inmiddels waren gerezen. Zowel Marijke van Eijden, de nieuwe fractievoorzitter van het CDA en Carlos Genders (VVD) verwezen naar het coalitie uitvoeringsprogramma (CUP) dat in de maak is en waar de samenleving bij betrokken zal worden. Marcel Sturkenboom (GroenLinks-PvdA) was bereid om zijn visie te geven over een paar onderwerpen die ter discussie staan. Zo zal een eerder genomen besluit over de Tabaksteeg niet teruggenomen worden. Wel zal nogmaals met betrokkenen gepraat worden over een acceptabele oplossing.