• Eigen foto

Loten voor gemeenteraad: democratie zonder verkiezingen

LEUSDEN Stel eens dat iemand het volgende bericht kreeg: 'U bent ingeloot om vier jaar zitting te nemen in de gemeenteraad van Leusden.' Raar idee? Bedenk dan dat de democratie in de derde eeuw voor Christus in Athene begon met een geheel gelote volksvertegenwoordiging. In sommige stadsbesturen van Spanje en Italië had men gelote bestuurders tot in de achttiende eeuw. Pas rond 1800 kwamen verkiezingen in zwang.

,,Waarom voeren we loting niet opnieuw in, nu het vertrouwen in het huidige democratische systeem wankelt", stelt Dick van Norren. ,,Dat zal overigens wel een taaie strijd worden, want de politiek vertrouwt de burger niet en de media zouden het politieke drama kwijt raken."

Aan de hand van het boek Tegen verkiezingen van David van Reybrouck (2013) bekijken ge"interesseerden in het Zincafé van 12 maart wat een lotingssysteem inhoudt. De voor- en nadelen ten opzichte van de bestaande situatie komen dan vanzelf aan de orde. Internationaal zijn er enkele interessante ervaringen opgedaan, met name in Ierland. In Rotterdam en Groningen komen gelote deelraden. Biedt de nieuwe gemeenteraad van Leusden ruimte voor experimenten met een geloot burgerforum?

,,Ons politieke systeem heeft invloed op alle facetten van ons leven, van hoe het vuilnis wordt opgehaald tot aan de wetgeving rond het levenseinde. Hoe kunnen en willen wij als burgers daar invloed op uitoefenen?"

Dick van Norren woont in Leusden en is sinds de oprichting lid van de commissie Zincafé. Hij is oud-directeur van een TNO-instituut en was parttime hoogleraar oogheelkundige fysica. Hij bespreekt dit onderwerp als een geïnteresseerd burger.