• Een lintje en bloemen voor de vijf kersverse leden in de Orde van Oranje-Nassau. De raadsleden werden onderscheiden omdat ze minimaal 12 jaar in de raad hebben gezeten.

    Foto Rinus van Denderen

Lintje voor vijf oud-raadsleden

LEUSDEN Leusden heeft officieel afscheid genomen van de gemeenteraad die de laatste vier jaar heeft gefunctioneerd. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het gemeentehuis werden de vertrekkende twaalf raadsleden uitgezwaaid. Vijf van hen werden verrast met een koninklijke onderscheiding na minimaal twaalf jaar dienst als raadslid. Ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Frits van Breda

Als eerste in de rij kreeg de scheidende fractievoorzitter van D66, Roel Madiol, het lintje opgespeld. Hij begon zijn loopbaan als politicus in een éénmansfractie. Hij herinnert zich zijn eerste motie. Bij de brug over het Valleikanaal langs de Asschatterweg stond bij mooi weer, ook op zondag, een ijscokar. De motie, die werd aangenomen, stelde vast dat de ijsverkoper niet de zondagsrust verstoorde. De burgemeester roemde Madiol om zijn vermogen groepen te verbinden, zowel in het lokale bestuur als in de samenleving.

Joost van Herpen (GroenLinks/PvdA) kwam 12 jaar geleden in de gemeenteraad als lid van de PvdA. ,,Dankzij jouw kwaliteiten zijn er op diverse terreinen resultaten geboekt", aldus burgemeester Gerolf Bouwmeester. ,,Een ware sociaaldemocraat in hart en nieren", voegde hij er aan toe. In zijn dankwoord bedankte Van Herpen alle raadsleden voor de vele debatten die altijd op een faire manier werden gehouden. Hij kijkt meer dan tevreden terug op de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks.

Als derde kreeg Gerrit Kroeze (CDA) zijn onderscheiding. ,,Ik wil zijn als een steen in het water, zodat ik de stroming kan beïnvloeden", was ooit zijn belangrijke motivatie om raadslid te worden. De burgemeester kon bevestigen dat hem dit regelmatig was gelukt. Mede door zijn inzet is het vrijliggend fietspad langs de Asschatterweg na jarenlange discussies er uiteindelijk gekomen.

,,Politiek is niet voor bange mensen", hield de fractievoorzitter van het CDA, Barto Piersma, de aanwezigen voor nadat ook hij de Koninklijke onderscheiding in ontvangst had genomen. Als geen ander muntte hij uit als er gedebatteerd werd in de raad. Regionale samenwerking, de samenleving voorop maar ook financiën en duurzaamheid waren zaken waarin hij goed thuis was. ,,Leusden is in de regio als Nederland in de Europese unie", was één van zijn uitspraken waaraan hij werd herinnerd door de burgemeester.

Als laatste kreeg Riet Koetsenruiter (GroenLinks/PvdA) de onderscheiding uitgereikt. Zij maakte vijftien jaar deel uit van de gemeenteraad en was daarmee de nestor. Als plaatsvervangend voorzitter hanteerde ze, bij afwezigheid van de burgemeester, de voorzittershamer. Sinds 2014 was zij fractievoorzitter van de combinatiepartij. ,,Wat zal het wennen zijn zonder jou in de raadzaal", aldus Bouwmeester. Tot ieders verrassing overhandigde hij de voorzittershamer aan Koetsenruiter. Zij mocht officieel de vergadering sluiten.