• ANP Foto

Lijsttrekkers kruisen de degens in De Korf

LEUSDEN Onder leiding van oud-schaatskampioen én Leusdenaar Carl Verheijen debatteerden de lijsttrekkers van de Leusdense partijen dinsdagavond in een goed gevulde Korfzaal. Verheijen schatte het aantal belangstellenden op zo’n 140, waarvan een minderheid kwam om zich nog te laten overtuigen.

Nadat elke partij drie minuten de tijd kreeg voor het maken van een openingsstatement, droeg Verheijen in hoog tempo gespreksonderwerpen aan. Daarbij gedroeg hij zich minder als debatleider en meer als regisseur. De politici kregen alle ruimte om hun argumenten te berde te brengen. Eerst één op één, later mochten de anderen ook meedoen.

HONDENBELASTING De partijen discussieerden onder meer over het al dan niet afschaffen van de hondenbelasting. Lijsttrekkers Karolien Pouwels van de ChristenUnie/SGP was voor: ,,Wij hoorden van onze achterban dat dit leeft. En we heffen ook geen belasting op andere huisdieren.’’ VVD’er Carlos Genders vond het een sympathiek voornemen maar bepleitte realisme: ,,Ik ben als hondenbezitter ook voor afschaffing, maar zie in de begroting voorlopig geen ruimte om die 180.000 euro op te vangen.’’

Ook de ambitie van GroenLinks-PvdA om Leusden al in 2030 energie-neutraal te maken kwam ruim ter sprake: Wim Vos (CDA) noemde het een ‘volstrekt onrealistisch plan’. ,,Dat kost 600 miljoen euro.’’ Sturkenboom (GroenLinks-PvdA): ,,Je moet de lat hoog leggen om te presteren.’’ Daarbij leek de linkse combinatie zijn hoop vooral te vestigen op toekomstige technische ontwikkelingen, die ook de feitelijke kosten zouden beperken. Sturkenboom: ,,En die ontwikkelingen gaan héél hard!’’

GROEI Heetste hangijzer was in een aantal opzichten de discussie over de groei van Leusden. Antwoorden op de vragen hoe en waar bleven vooral zweven. SP-debutante Annet Belt (die het overigens verdienstelijk deed) vond de ‘rode contouren’ een harde grens Waar die dan precies liggen, bleef echter onduidelijk. Iedereen wil ‘voor eigen behoefte’ (,En niet voor de regio!’’, meende Wim Vos) kunnen bouwen. Maar of dat nou binnen of buiten de bebouwde kom zou moeten, bleef opnieuw vaag.

In het verlengde daarvan vormden de plannen om ten zuiden van de Tabaksteeg een beperkte bouwlocatie te ontwikkelen (door een grondruil van projectontwikkelaar Heijmans en landgoed De Boom) de meest concrete twistappel. Een aantal bezoekers van het debat eiste ook op hoge toon verantwoording van de politici. Zij voelen zich bedrogen omdat het vrije uitzicht dat ooit was beloofd door deze beslissing dreigt te verdwijnen.

Wethouder Dragt (lijsttrekker van D66) legde uit dat het college het besluit bewust nam om de grotere (natuur)belangen in de Langesteeg (waar Heijmans grond verwierf) veilig te stellen. ,,Ik was bang dat woningbouw dáár opnieuw ter sprake zou komen bij een nieuw college. Dat wilden we eigenlijk koste wat kost voorkomen.’’

MISTGORDIJN GroenLinks-PvdA maakte zich bij de collega politici niet populair door een mistgordijn op te trekken rond het eigen standpunt. Lijsttrekker Marcel Sturkenboom (persoonlijk tegenstander van de bouwen in de Tabaksteeg) bepleitte nieuw overleg met betrokkenen voor een betere oplossing, terwijl zijn fractie eerder het collegebesluit al steunde. Dat kwam hem op een sneer van Dragt te staan. Annet Belt (SP)  vond het belachelijk dat in het plan ‘slechts’ 28 woningen zouden komen. ,,We hebben genoeg villa’s. We kunnen beter voor andere groepen bouwen.’’