• Kees de Kruiff (PvdA) en Annemarie Houkes (GroenLinks).

    Frits van Breda

GroenLinks en PvdA gaan de samenwerking intensiveren

LEUSDEN De leden van de plaatselijke afdelingen van GroenLinks en PvdA zijn tevreden over de vergaande samenwerking in de gemeenteraad van Leusden. Vier jaar geleden werd besloten de lokale verkiezingen in te gaan met één lijst en één verkiezingsprogramma. Beide partijen hebben besloten ook volgend jaar de samenwerking voort te zetten en gaan met één lijst aan de verkiezingen deelnemen. Wie de lijsttrekker gaan worden is nog niet bekend. Ook over de kandidatenlijst zal nog een besluit genomen moeten worden. De huidige voorzitters van de twee politieke partijen zijn het over één ding eens: ,,We gaan de samenwerking intensiveren".

Frits van Breda

De uitslag van de landelijke verkiezingen blijkt geen enkele invloed te hebben gehad op de toekomstige samenwerking van de twee plaatselijke afdelingen. Over het functioneren van de fractie blijken de leden van de twee partijen in hun onlangs gehouden vergaderingen erg tevreden te zijn. Datzelfde geldt voor wethouder Erik van Beurden, lid van GroenLinks, die sinds de verkiezingen van drie jaar geleden deel uitmaakt van het college.

Annemarie Houkes is sinds 2015 bestuurslid van de lokale GroenLinks. Sinds vorig jaar hanteert ze de voorzittershamer. Kees de Kruijf is nog enkele weken voorzitter van de PvdA. Op 1 juli neemt Eelco van Norren het stokje van hem over. Met zijn aftreden neemt de Kruijf nog niet definitief afscheid van de politiek. Na drie raadsperiodes wethouderschap en vier jaar voorzitter van de plaatselijke afdeling te zijn geweest blijft hij nog actief als lid van de Provinciale Staten van Utrecht.

Dat er sprake is van een verdergaande samenwerking tussen GroenLinks en PvdA blijkt wel uit de gevolgde procedure. Vier jaar geleden werd er nog afgesproken dat als bijvoorbeeld een lid van de PvdA lijsttrekker zou worden, de nummer twee dan iemand van GroenLinks moest zijn, en zo verder. Ook werd vastgelegd dat voor het geval er een wethouder benoemd zou worden die lid was van een partij, de andere partij de fractievoorzitter zou leveren. Nu hebben de leden van beide partijen besloten dat die afspraken niet meer nodig zijn. In de komende tijd zullen er een kandidatencommissie, programmacommissie en campagnecommissie worden samengesteld met leden van beide partijen.

,,Op deze manier komt er een evenwichtig verkiezingsprogramma tot stand", aldus de ervaren politicus Kees de Kruijf. Hij gaat er, net als Annemarie Houkes, van uit dat onderwerpen als het 'sociale domein' van PvdA en 'duurzaamheid' van GroenLinks prima samengaan. Op de vraag hoe het in de toekomst met Leusden moet gaan waar het de woningbouw betreft willen de beide voorzitters nog geen uitspraak doen. ,,Dat is één van de punten waar de programmacommissie zich over zal moeten uitspreken en de leden een besluit moeten nemen".

Zowel voor de PvdA als GroenLinks heeft de uitslag van de landelijke verkiezingen lokaal een verrassend gevolg gehad. Beide partijen melden een toename van het aantal leden, waaronder jongeren die actief mee willen doen aan het politieke werk.