• Lex van Lieshout ANP photo

Formatie gaat verder met CDA, VVD en GroenLinks-PvdA

LEUSDEN Bas van Os, de informateur die op voordracht van het CDA is aangesteld, heeft dinsdagavond zijn eindadvies over de coalitie voor de gemeente Leusden met de gemeenteraad gedeeld. Zijn conclusie is dat Leusden de komende vier jaar het best gediend is met een coalitie van CDA, VVD en GroenLinks-PvdA.

Deze coalitie heeft volgens hem een breed draagvlak in zowel de raad, als in de samenleving en is daardoor in staat om de grote uitdagingen waar de gemeente voor staat op
onder meer het terrein van zorg en duurzaamheid, op een gedegen financiële basis voortvarend aan te pakken. De drie fractievoorzitters kunnen zich in deze conclusie vinden.
,,Het is mooi om te zien hoe alle partijen willen samenwerken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden", aldus Van Os.


Na zijn aantreden heeft de informateur in een open sfeer gesprekken gevoerd met alle raadsfracties. Op donderdag 3 april zijn in een tussenrapportage de eerste bevindingen besproken met de gemeenteraad. Nadat de raad met het voorgestelde vervolgproces heeft ingestemd, heeft de informateur alle mogelijke coalities zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Met het uitbrengen van het advies zit de taak voor de informateur erop. Hij draagt het stokje nu over aan fractievoorzitter Wim Vos van het CDA, die als formateur de besprekingen tot een coalitieakkoord leidt. Zoals door de gemeenteraad gewenst, wordt dit een coalitieakkoord op hoofdlijnen. ,,De samenleving wordt nadrukkelijk betrokken bij de nadere uitwerking van vraagstukken", schrijft de gemeente. Naar verwachting treedt eind april het nieuwe college aan.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart kreeg het CDA in Leusden de meeste zetels. Het initiatief om de coalitiebesprekingen te voeren lag daarmee bij het CDA. Tijdens het duidingsdebat op 26 maart werd Bas van Os, op voordracht van het CDA, als informateur aan de gemeenteraad voorgesteld. De informateur heeft daarna een proces gevolgd om tot een afgewogen advies te komen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en de vraagstukken uit de Leusdense samenleving.