• Verkiezingsdebat

    Foto Rinus van Denderen

Debat Leusden Vitaal brengt weinig nieuws

LEUSDEN Onno Schneiders, voorzitter van Roda 46 en Gertjan van de Groep, voorzitter van MHC Leusden hadden het zich anders voorgesteld. Zij hadden het initiatief genomen om een debat te organiseren in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Het thema zou de sport in Leusden moeten zijn. Omdat in de aanloop naar de verkiezingen de agenda's van de politieke partijen overvol zijn werd het thema Leusden Vitaal. Tijdens de bijeenkomst in Fort 33 kwamen behalve sport, ook de onderwerpen 'ouderen' en 'jongeren' aan de orde. Voor de beide voorzitters ietwat teleurstellend. Ze hadden graag wat uitgebreider met de aanwezige politici van gedachten willen wisselen.

Frits van Breda

Het politiek debat werd op 6 maart gehouden. Het viel midden in de week waarin LeusdenFit op de agenda staat, een meerjarenprogramma dat tot doel heeft inwoners meer bewust te laten zijn van een gezonde leefstijl. Ook wordt in Leusden aandacht gevraagd voor de actie IkPas, waarbij heel Nederland wordt opgeroepen om een maand lang geen alcohol te nuttigen. De aanwezigen in Fort 33 konden direct bij aanvang al kennis maken met beide acties. Alcohol was taboe en iedereen werd gevraagd mee te doen aan een sportieve warming-up onder leiding van buurtsportcoach Tom Röben.

Daan Bleuel, content manager bij de BDUmedia, onder meer uitgever van de Leusder Krant, had de regie over de gang van zaken tijdens het debat. Bij aanvang bleek dat het merendeel van de aanwezigen op de één of andere manier direct betrokken was bij de politiek in Leusden. Een minderheid bestond uit ouderen, jongeren en vertegenwoordigers van sportverenigingen. 

SPORT ,,Ik ben nieuwsgierig hoe het onderwerp sport op de agenda van de politieke partijen staat", vroeg de voorzitter van MHC Leusden aan de aanwezige politici. Alle partijen waren duidelijk in hun antwoord. Sport werd door iedereen belangrijk gevonden. Toch verwachten de Leusdense sportverenigingen meer actie van de gemeente. ,,Er moet een loket zijn waar sneller wordt gereageerd op onze vragen en wensen", hield de hockeyvoorzitter de politici voor.

,,We hebben professionele ondersteuning nodig." Hij zou graag zien dat zo'n drie of vier keer per jaar de gemeente met alle sportverenigingen praat. ,,Samenleving voorop is prima, maar je moet wel naar de inwoners toe gaan", is zijn oproep aan het gemeentebestuur.

EENZAAMHEID Namens de samenwerkende ouderenbonden liet Eric-Jan Tuininga zich in gelijksoortige bewoordingen uit. ,,Leusden koketteert met samenleving voorop maar hobbelt achter de feiten aan." Hij pleitte voor een actiever gemeentelijk beleid waar het gaat om het thema 'eenzaamheid'. Wat de spreker betreft komt er straks een wethouder voor seniorenbeleid voor de ruim 5000 vijfenzestigplussers in Leusden. Zoals te verwachten was bleken alle partijen begrip te hebben voor de oproep van de spreker maar een aparte wethouder voor ouderen ging iedereen een stap te ver.

JONGEREN Saskia van Berkel is interim-directeur van Fort 33. Als geboren en getogen Leusdense ervaart ze dat er voor jongeren in de leeftijdsgroep van 12-16 jaar niet veel te doen is in het dorp. Wat haar betreft wordt er beter geluisterd naar de jeugd, een stelling die ook de aanwezige wethouder Overweg van harte onderschreef. De jeugdzorg is een dossier met een miljoenentekort. Vroegtijdige signalering van problemen zou de noodzakelijke zorgverlening wellicht kunnen verminderen. Een regelmatige, jeugdige bezoeker van Fort 33, had maar één wens: ,,Ik wil ons hanghok terug!" Hij doelde daarbij op de hangplek die verwijderd is door de nieuwbouw van AFAS.