• Hester Frank, directeur van Larikslaan2.

    Foto Rinus van Denderen

'Combinatie zorg en welzijn is onze kracht'

LEUSDEN Sinds 2015 is de regie en uitvoering van de zorgverlening een zaak voor de lokale overheid. WMO, jeugdhulp, ondersteuning van chronisch zieken en ouderen en hulp aan mensen met een handicap zijn zaken waarvoor men bij de gemeente moet aankloppen. De gemeente heeft voor de uitvoering de beschikking over een budget dat het Rijk ter beschikking stelt.

Frits van Breda

Larikslaan2 speelt een belangrijke rol, als het om de uitvoering gaat. Wat betreft directeur Hester Frank een vanzelfsprekende zaak. ,,We hadden immers de nodige ervaring met goede informatievoorziening en het geven van adviezen. Ook konden we inwoners die hulp nodig hadden, zo nodig, doorverwijzen.” De overgang van taken van Rijk naar gemeente is in Leusden vrijwel geruisloos verlopen.

De afgelopen jaren is er bij Larikslaan2 wel een geheel nieuwe organisatie tot stand gekomen. Het personeelsbestand is van 10 naar 45 gestegen. Inmiddels is er binnen de organisatie volop expertise om voor vrijwel alle soorten hulpvragen passende oplossingen te kunnen bieden.

Dat Larikslaan2 zich ook bezighoudt met welzijnstaken is iets dat in Nederland weinig voorkomt. Dat andere gemeentes jaloers zijn op deze gang van zaken vindt directeur Frank niet gek. ,,Tal van Leusdense vrijwilligersinitiatieven worden ondersteund door de professionals van de Larikslaan. In veel gevallen voorkomt dat inkoop van dure zorg'', aldus Frank. Dat de zorgkosten nog verder omlaag moeten, ziet de organisatie als een uitdaging. Tot nu toe zijn er geen grote problemen. Een enquête heeft uitgewezen dat er nauwelijks klachten zijn.

De financiële en administratieve afhandeling van zaken die het sociaal domein betreffen vindt plaats in Amersfoort. Dat er een onverwacht tekort is van ruim € 2 miljoen op de post zorgverlening is Frank natuurlijk bekend. Een uitspraak wil ze er niet over doen. De gemeente gaat immers over de financiën. De medewerkers van Larikslaan2 blijven doorgaan met waar ze mee bezig zijn, het bieden van maatwerkoplossingen. Zeer tot tevredenheid van de inwoners zo heeft ook een delegatie van de gemeenteraad zelf vastgesteld.

Benieuwd hoe de lokale politieke partijen over dit onderwerp denken? Lees dan de papieren editie van Leusder Krant.