• Frits van Breda

Coalitie van drie partijen heeft de voorkeur

LEUSDEN Informateur Bas van Os is voortvarend te werk gegaan om zo snel mogelijk een coalitie te vormen die de goedkeuring heeft van de gemeenteraad. Op maandag 26 maart gaven woordvoerders van de 6 politieke partijen hun eerste reactie op de verkiezingsuitslag. Een week later kwam de informateur al met zijn eerste bevindingen. De voorkeur is een coalitie met drie partijen.

Frits van Breda

Van Os hoopt op 12 april zijn definitieve eindrapportage te presenteren. Tot die tijd worden er twee varianten uitgewerkt. Zowel een combinatie van CDA, VVD en GroenLinks-PvdA als het samengaan van CDA, VVD en CU-SGP behoren tot de mogelijkheden die aan de orde komen. In beide gevallen zijn twee van de drie wethouders bekend. Wim Vos maakte bekend dat hij de kandidaat van het CDA is. De VVD had al eerder laten weten dat zij hun kersverse raadslid, Patrick Kiel, voordragen.

ZORG Duurzaamheid, zorg, ruimtelijke visie en financiën zijn de onderwerpen waarover de partijen het in ieder geval eens moeten worden. Over de belangrijkste uitdagingen en ambities is een grote mate van overeenstemming tussen alle partijen, zo heeft informateur Van Os inmiddels vastgesteld. ,,De zorg moet beter en efficiënter georganiseerd worden", was één van de conclusies. De vraag is echter of dat kan door doelmatiger te werken of dat er structureel meer geld uit de gemeentekas moet komen.

WONINGBOUW Over de omvang van de toekomstige woningbouw zijn alle partijen het in grote lijnen wel met elkaar eens. In de discussie rondom Langesteeg en Tabaksteeg is het laatste woord nog niet gesproken. Uitgaande van de besluiten die inmiddels genomen zijn en de wensen van betrokken omwonenden zullen er knopen doorgehakt moeten worden, aldus de informateur.

Over de gemeentelijke financiën zullen betrokken partijen nog wel een hartig woordje met elkaar moeten wisselen. Er blijkt wel overeenstemming te zijn over de financiële doelen. Of daarvoor extra bezuinigingen en/of lastenverhogingen voor nodig zijn is nog ter discussie.

COMBINATIES Alle partijen die aan de verkiezingen in Leusden hebben deelgenomen zijn inmiddels bereid gebleken om verantwoordelijkheid te dragen in een te vormen coalitie. Wel is in gesprekken duidelijk geworden dat de voorkeur uitgaat naar een coalitie van drie partijen. Voor allebei de eerder genoemde varianten is veel te zeggen, aldus informateur van Os. De combinatie met CU-SGP betekent een coalitie die snel kan leiden tot een solide en slagvaardig college dat kan steunen op 12 zetels in de raad. Met GL-PvdA ontstaat er een bredere coalitie, van links tot rechts. De coalitie kan in dat geval rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak voor met name de duurzaamheidsagenda. Het College kan in dit geval steunen op 13 raadszetels.

Vertegenwoordigers van alle partijen hebben waardering voor het werk dat de informateur inmiddels al heeft verzet. Iedereen toont begrip voor de stappen die hij gaat nemen om tot een definitief voorstel te komen voor een nieuwe coalitie.