• Frits van Breda

Bas van Os benoemd als informateur

LEUSDEN Als winnaar van de verkiezingen mocht Wim Vos (CDA) het initiatief nemen om een coalitie te vormen. Maandagavond waren de lijsttrekkers uitgenodigd voor een 'duidingsdebat'. Tot een debat kwam het echter niet. Elke partij liet weten hoe ze de verkiezingsuitslag interpreteerde waar het hun eigen partij betrof. Daarna gaf iedereen zijn of haar visie over een nieuw college en de onderwerpen die voor de toekomst belangrijk worden gevonden.

Annet Belt (SP) mocht als eerste zeggen wat ze vond van de verkiezingsuitslag. „We hebben met kop en schouders gewonnen door als nieuwkomer met twee zetels in de raad te komen". Wat haar betreft gaat het CDA straks samen met GroenLinks/PvdA en de SP een coalitie vormen.

Karolien Pouwels (CU-SGP) vindt dat de verkiezingen geen schokkende veranderingen hebben laten zien. Het beleid van het vertrekkende college is niet duidelijk door de kiezers afgewezen. Zij pleit er voor dat er een raadsbreed maatschappelijk akkoord wordt gesloten met de samenleving. Aan een nieuwe coalitie van drie partijen wil haar partij graag meedoen.

Albert Dragt (D66) vindt dat met de uitslag van de verkiezingen niet het beleid van de vorige coalitie is afgestraft. „Het verlies van D66 is niet naar de oppositie gegaan". De demissionair wethouder wees er op dat zijn partij het over heel veel zaken eens is met het CDA. „We willen als middenpartij best meedoen in een nieuwe coalitie" maakte hij duidelijk. „Gelet op de uitslag van de verkiezingen zouden we in een coalitie moeten deelnemen" aldus Marcel Sturkenboom (GroenLinks/PvdA). Hij vindt dat het nieuwe college duurzaamheid als één van de prioriteiten op de agenda moet zetten. De discussie over gezondheidszorg moet leiden tot een breed gedragen maatschappelijk akkoord.

Carlos Genders (VVD) vindt dat nu het draagvlak voor de huidige coalitie is weggevallen er een nieuwe, werkbare, coalitie van drie partijen moet komen. Hij ziet weinig belemmeringen waar het de deelnamen van zijn partij betreft.

INFORMATEUR Initiatiefnemer van de bijeenkomst, Wim Vos (CDA), liet weten dat zijn partij het ruimtelijk beleid en de zorg als belangrijke speerpunten ziet voor de toekomst. Hij stelde de aanwezigen voor om Bas van Os te benoemen als informateur om met alle partijen te gaan praten en met een voorstel te komen voor een te vormen coalitie. Bas van Os is geen onbekende in de Leusdense politiek. Hij was van 1998 tot 2006 bestuurslid en voorzitter van de lokale CDA. Nog deze week wil hij met alle partijen afzonderlijk in gesprek. Volgende week dinsdag doet hij in een openbare vergadering verslag van zijn bevindingen.