• Harry Saaltink poseert op een van de 32 buitenbanen van De Hakhorst.

    Balt Gmelig

Jeu de boulesclub niet alleen meer voor eigen leden

LEUSDEN Meer dan ooit richt De Hakhorst zich met een aantal activiteiten op Leusdenaren die geen lid zijn van de jeu de boulesclub. Daarmee wil de lokale vereniging haar sociale gezicht tonen en versterken. 

Balt Gmelig

 

Harry Saaltink (68), sinds november 2014 voorzitter van De Hakhorst en al twintig jaar lid van de club, hecht veel waarde aan het sociale gezicht van de club. ,,Dat is erg belangrijk. De sociale betrokkenheid van onze leden bij het lief en leed van clubgenoten is gelukkig erg groot. Jeu de boules is een sport die geen onderscheid tussen man/vrouw of leeftijd kent. Voor veel alleenstaanden is de sport daardoor zo aantrekkelijk, ook omdat men de hele week en het hele jaar door bij ons kan spelen." 

,,Daarnaast nemen wij onze maatschappelijke betrokkenheid buiten de club", vervolgt de geboren Almeloër. ,,Voorbeelden hiervan zijn het wekelijks boulen bij zorgcentrum Hamersveld, het ontvangen en spelen met bewoners van De Stegel en de Waterlinie en het mede sponseren van de aanleg van een jeu de boulesbaan bij het zorgcentrum Lisidunahof." Maar de club heeft niet alleen oog voor de bewoners met een verstandelijke beperking en de bejaarden van die drie woonvoorzieningen. Jongeren en vluchtelingen krijgen ook aandacht van De Hakhorst. ,,Al jaren organiseren wij specifieke activiteiten voor schooljeugd en voor mensen met een beperking", vertelt Saaltink. ,,Vanzelfsprekend hebben wij ons aangeboden toen er sprake was van de vestiging van een AZC in onze gemeente . Eenmaal per maand speelt een aantal jonge vluchtelingen bij ons. Daarnaast verwachten wij binnenkort ook de wat oudere vluchtelingen. Een middagje eruit ervaren zij als erg positief. Het is jammer dat er door het sluiten van het AZC al snel aan die activiteiten een einde komt. Maar men weet ons vast te vinden wanneer er weer om hulp gevraagd moet worden." 

STIJGENDE LIJN Sinds een jaar of twee vertoont het ledenaantal van De Hakhorst weer een stijgende lijn. ,,Tot 2014 was er sprake van een lichte daling", aldus de voorzitter die in het jaar (1980) dat de club werd opgericht, in Leusden kwam wonen. ,,Dankzij ledenwerfacties hebben wij voor een stijging kunnen zorgen en beschikken wij nu over zo'n 300 leden. Ook dit jaar hopen wij weer nieuwe leden te kunnen begroeten. Op onze prachtige accommodatie aan 't Sluisje hebben wij daarvoor genoeg ruimte."  Met dat ledenaantal behoort De Hakhorst al jaren tot de grotere sportclubs in de gemeente Leusden. Voor het lidmaatschap hoeven de leden niet diep in de buidel te tasten. Saaltink: ,,De contributie van zo'n 100 euro per jaar is laagdrempelig. Voor dat bescheiden bedrag kan je bijna de hele week op onze accommodatie terecht." 

Wensen staan er nog genoeg op het verlanglijstje van Saaltink en zijn medebestuursleden. ,,Een nog duidelijker profilering als vereniging binnen Leusden en de regio. Verder willen wij een uitbreiding van het aantal leden, waarvoor binnenkort met een nieuwe ledenwerfactie gestart zal worden. Ook willen wij graag de wat te kleine en verouderde kantine en facilitaire ruimten vernieuwen en uitbreiden."