• Sportiviteit en respect staan ook bij Impala hoog in het vaandel

    Mariska Stehouwer

GV Impala is in beweging

LEUSDEN Voor de vereniging eindigde het jaar 2017 met een mooie nominatie voor de vrijwilligerstrofee. Deze namen zij niet mee naar huis maar van de AFAS foundation ontvingen zij een sponsorbijdrage voor de inrichting van de nieuwe turnhal. ,,We zijn sterk in ontwikkeling," geeft voorzitter Daan van Westen aan. ,,Met elkaar hebben we mooie plannen bedacht en is er een nieuw beleid ontwikkeld. We zijn echt in beweging om een vitale sportvereniging te blijven."

Mariska Stehouwer

De vereniging merkt dat hun nieuwe plannen aantrekkingskracht op nieuwe leden uitoefent. ,,Met 550 leden zijn wij de grootste binnensportvereniging in Leusden en hebben we inmiddels een wachtlijst voor nieuwe leden." Met het in gebruik nemen van de turnhal zullen de wachtlijsten ook verminderen verwacht algemeen bestuurslid Marjolein de Vries. Tot dit moment maakt de vereniging gebruik van bijna alle gymzalen die in Leusden beschikbaar zijn.

,,Zo'n 70 procent van alle trainingen gaan naar het sportcentrum Buiningpark en de sporthal in Antares en Atria blijven ook nog in gebruik. Met de nieuwe turnhal krijgen wij nu een thuishonk waardoor kinderen elkaar vaker zullen zien, als ook de ouders en is er meer ruimte voor communicatie en het verenigingsgevoel. Ook zullen we meer landelijke wedstrijden naar Leusden kunnen halen," aldus een enthousiaste De Vries.

DRIE FOCUSGROEPEN Een grote groep die gemist wordt bij de vereniging, en dat geldt niet alleen voor Impala, valt in de leeftijdscategorie 14+. Van Westen: ,,85 procent van onze leden zijn 13 jaar of jonger. Met onze nieuwe plannen willen we in beginsel op drie groepen focussen. We willen activiteiten aanbieden voor pubers, aangepast sporten en de ouderen. Overdag staat de sporthal grotendeels leeg en bestaat de mogelijkheid om beweging aan te bieden voor ouderen. In vorige jaren is Freerunnen aan het aanbod toegevoegd en we merken dat dit aanslaat bij jongeren. Met onze locatie zitten we naast jongerencentrum Fort33 dus gaan we zeker overleg zoeken en kijken of er gezamenlijke mogelijkheden zijn."

Om te weten wat interessant is, heeft Van Westen contact gezocht met Hogeschool Amsterdam met als resultaat dat studenten gaan uitzoeken waar behoefte aan is. ,,De vraag is anders geworden dan jaren geleden. Alles is meer individueler geworden en wil je stappen zetten als vereniging dan moet je weten waar behoefte aan is."

VERBREDING EN TOPNIVEAU De Vries vult hier aan dat de vereniging al zorgt voor een verbreding van het aanbod binnen de gymnastiek. ,,Voor jonge kinderen in de leeftijdscategorie 1,5 tot 2 jaar bieden wij een bewegingsprogramma aan waarbij de nadruk ligt op de basis motorische ontwikkeling van de kinderen. Als de motoriek goed is, dan is dat een mooie basis voor je verdere ontwikkeling. Sinds kort zijn we aan de slag gegaan met 'kleuren turnen'. Ieder kind vanaf vijf jaar turnt op zijn of haar eigen niveau, uitgebeeld in een kleur. Je beweegt dus individueel in groepsverband en wij kunnen maatwerk leveren waardoor het ook uitdagend en leuk blijft voor iedereen."

Van Westen: ,,We zoeken verbreding op recreatief vlak en gaan het topniveau verstevigen. Dat gaat zeker lukken in de nieuwe turnhal waar al onze gewenste opties gerealiseerd zijn. Er is bijvoorbeeld een deel van negen meter hoog gerealiseerd dat nodig is voor trainingen met de trampoline op een hoger niveau. We willen met elkaar met ons nieuwe aanbod een beleving creëren wat behalve leuk is ook nog een meerwaarde heeft. Dat noemen we de Impala Gym Experience."

OP WEG NAAR LUSTRUMVIERING Met de activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie gaan zij met alle leden op weg naar de lustrumviering. Een sponsordiner is al achter de rug. Er komt nog een filmavond en disco voor de leden. In de meivakantie wordt er een open instuif georganiseerd waar vriendjes en vriendinnetjes mee mogen trainen. Een reünie voor alle oud-leden kan ook niet ontbreken en tot slot worden op 7 juli de festiviteiten afgesloten met een lustrumviering waar alle leden een show zullen opvoeren voor genodigden en geïnteresseerden.

Voor meer informatie kan gekeken worden op www.gvimpala.nl of volg hun Facebookpagina voor alle activiteiten.