• Rinus van Denderen Fotografie

Achterveld 1 blijft op zondag voetballen

ACHTERVELD Het eerste team van SV Achterveld maakt - nog - niet de switch van zondag naar zaterdag. Het bestuur van de vierdeklasser heeft de mening van de leden gepeild en besloot na een zorgvuldige afweging om voorlopig op zondag te blijven voetballen.

Peter Pos

Het is een landelijke tendens die niet lijkt te stoppen. Steeds minder standaardteams willen nog op zondag voetballen. Dit betekent dat zondagclubs meer reisafstanden moeten afleggen en steeds minder vaak tegenstanders uit de buurt treffen. Binnen de voetbalvereniging Achterveld waren er geluiden om in de toekomst met het eerste en het tweede team op zaterdag te voetballen. Het bestuur van Achterveld stond hier niet onwelwillend tegenover en schreef een ledenenquête uit. ,,Dit hebben we gedaan omdat een eventuele wijziging van speeldag consequenties zou hebben voor de hele vereniging'', legt voorzitter Sander Tolboom uit. Veel leden, vrijwilligers en donateurs vulden de enquête in. ,,Uit de resultaten blijkt dat slechts een kleine minderheid (20 procent) de voorkeur heeft om over te stappen naar de zaterdag, terwijl de grootste groep (46 procent) een voorkeur voor de zondag heeft.''

Opvallend is dat liefst 34 procent ingevuld heeft geen mening te hebben over dit onderwerp. ,,Onze conclusie is dat er op dit moment te weinig draagvlak en urgentie is voor een overstap'', aldus Tolboom. ,,Dat betekent dat het eerste volgend seizoen op zondag blijft voetballen, wel blijven we als bestuur de ontwikkelingen in het zondagvoetbal op de voet volgen, ook met het oog op het sportieve belang van Achterveld op de langere termijn.''

Janco Heimgartner betreurt dit besluit. ,,Zondag voetbal en presteren gaan niet samen'', stelde de trainer uit Barneveld al eerder. Heimgartner peilde de mening van zijn selectiespelers. ,,Daarin zie je dat uitslag precies andersom is. Tachtig procent wil graag naar de zaterdag, tien procent kiest voor de zondag en tien procent heeft geen voorkeur. Dit is een gemiste kans om een sportieve stap vooruit te zetten.''