• De feestelijke opening vond begin februari plaats.

    FACT
  • De feestelijke opening vond begin februari plaats.

    FACT

FACT-team Oost in Leusden geopend

LEUSDEN Naast de woningstichting Leusden heeft FACT-team Oost van GGz Centraal een plekje gevonden aan de Larikslaan 2. Een feestelijke opening door directeur GGz Centraal Eemland Dienke Hedemann, teamleider bedrijfsvoering Annelies Rooiman en wethouder Erik van Beurden vond begin februari plaats.

Mariska Stehouwer

FACT staat voor flexible assertive community treatment en houdt in dat mensen in hun eigen omgeving begeleid en behandeld worden, waarbij de hulpverleners de zorg actief aanbieden. Het gaat dan om begeleiding en behandeling van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in combinatie met problemen op andere levensterreinen zoals wonen, werken, financiën en sociale contacten. In het FACT-team werken diverse hulpverleners zoals psychiater, psycholoog, verslavingsdeskundigen, ambulant verpleegkundigen, arbeidsconsulenten en woonbegeleiders met elkaar samen om een zo compleet mogelijke behandeling te realiseren.

VERWIJZING Eerder was FACT-team Oost gevestigd aan de Nieuweweg in het centrum van Amersfoort waar zij mensen behandelden uit Amersfoort Oost en Leusden. ,,Een prachtige plek in een oud pand, maar geen parkeerplaats in de buurt te vinden. Bij onze nieuwe locatie in Leusden is dat wel anders, genoeg parkeerplaatsen en de werkplek is een stuk comfortabeler," geeft een ambulant verpleegkundige aan. Het team werkt al lange tijd samen met een cliëntengroep bestaande uit tweehonderd mensen waarvan zeventig in Leusden.

,,Doorverwijzing naar de GGz gebeurt door de huisarts en soms justitie, maar ook het team zelf kan vanuit hun eigen ambulante functies en klinieken binnen GGz Centraal mensen uit Amersfoort en Leusden doorverwijzen. Er wordt gekeken naar de postcode van het huisadres van de patiënt en aan de hand daarvan wordt iemand doorverwezen naar één van de FACT-teams, als FACT-inzet gewenst is. Onze ervaring is dat door in het postcodegebied zelf een locatie te hebben het makkelijker wordt om samenwerking met elkaar te zoeken."

VERBINDEN Hedemann geeft aan dat samenwerken in de regio nodig is en dat elke organisatie moet doen waar zij goed in is. ,,Er is een breed spectrum van cliënten met eigen specifieke zorg waarbij voldoende, geïnspireerde en specialistische medewerkers nodig zijn. Vaak gaat het om een combinatie van wonen, inkomen en dagbesteding. Eén onderdeel eruit halen kan niet, je moet aandacht hebben voor het hele spectrum. Hierdoor is goed samenwerken met andere organisaties van belang."

De trend van klinische zorg naar meer ambulante zorg brengt verschuivingen in aandachtsgebieden met zich mee. Wethouder van Beurden geeft aan dat we vooral naar de toekomst van de zorg moeten kijken. ,,Door de extramuraliseringsgolf hebben we elkaar nodig in de zorgketen. Verbinden met ketenpartners is cruciaal. Lariks, voor welzijn en zorg, speelt hier zeker ook een rol in. Fijn dat jullie een laagdrempelige ketenpartner willen zijn en dat we elkaar in beeld hebben en in de zorgketen zitten. Fijn dat jullie naar Leusden zijn gekomen en een mooie toekomst hier gewenst."