• Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
  • Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
  • Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
  • Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

Zo gaat het gemeentehuis eruit zien

LEUSDEN Het college van burgemeester en wethouders van Leusden heeft donderdag ingestemd met het winnende ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis van Leusden. Voorlopig wordt gesproken over het 'Huis van Leusden' totdat er wellicht een betere naam wordt gevonden. Nog dezelfde dag presenteerde projectontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed uit Amersfoort in de Leusdense raadszaal de plannen voor een groep belangstellenden.

Frits van Breda

IMPULS Wethouder Jan Overweg sprak van een ''prachtig plan". Hij vindt het gebouw een 'verrijking voor Leusden'. ,,Met een verfrissende, moderne uitstraling, geeft het een impuls aan het centrum.'' In het ontwerp is een toren opgenomen die tot twintig meter hoogte reikt. Daarmee is een einde gekomen aan de discussie over de maximale hoogte van het gebouw. Over mogelijke antennes op het dak is nog geen uitspraak gedaan. Het hele gebouw is energieneutraal, onder meer mogelijk omdat het gehele dak bedekt wordt met zonnepanelen.

ZORGWONINGEN Verrassend is het voornemen om in het Huis van Leusden niet uitsluitend koopwoningen te realiseren naast de ruimte voor gemeente, Larikslaan2 en Voila, het overkoepelende bestuur van de meeste Leusdense scholen. In samenwerking met de Woningstichting Leusden en Abrona wordt een deel van de ruimte bestemd om zorgwoningen te realiseren.

VERHUIZEN Als alles volgens plan verloopt verhuist het gemeentelijk apparaat in oktober naar de tijdelijke huisvesting in het zogenaamde Waterschapsgebouw aan de Fokkerlaan. Daarna kan met het slopen van het huidige gemeentehuis worden begonnen. ,,Na de zomer van 2018 kunnen we dan naar het nieuwe onderkomen verhuizen", hoopt de wethouder.

KREDIET De gemeenteraad moet op 6 juli het besluit nemen over het krediet dat nodig is voor de realisering van het Huis van Leusden. Inclusief de verhuizing en inrichting zal er zo'n 9 miljoen euro uitgetrokken moeten worden. Naar verwachting zal de meerderheid van de raad haar goedkeuring hechten aan de plannen.