• Arnoud J Spaaij

Zand Groot Agteveld in orde

ACHTERVELD Gemeente Leusden kon vrijwel alle zorgen wegnemen over het gebruikte zand in nieuwbouwwijk Groot Agteveld dat afkomstig is van Vink in Barneveld. De meeste bewoners gingen dinsdagavond gerustgesteld naar huis.

Arnoud J Spaaij

Gemeente Leusden besloot, na een uitzending van Zembla op 28 november waarin duidelijk werd dat in Achterveld ook zand uit een verdachte partij van Vink was gebruikt, een onderzoek in te laten stellen. Wethouder Erik van Beurden reageerde diezelfde avond nog op het nieuws via sociale media en onmiddellijk erna werd besloten om vast te stellen of het bericht klopte, waar het zand precies gebruikt was en hoe ernstig de verontreiniging was. Van Beurden maakte in zijn opening tijdens de bewonersavond gelijk duidelijk dat er geen reden meer is tot ongerustheid.

GEEN RISICO De belangrijkste conclusie van de presentatie van gemeente Leusden die daarop volgde was duidelijk: er is geen risico voor mens en milieu door het van Vink afkomstige gebruikte zand onder straten, stoepen en parkeerplaatsen in de wijk. Het gaat overigens om een klein deel van de wijk. Meer dan de helft van de wijk moet nog gebouwd worden.

MONSTERS Zo'n 34,5 ton zand, ongeveer 20 kubieke meter, is door de aannemer besteld bij Vink. Dit zand is verdeeld over de straten, stoepen en parkeerplekken. Daardoor bleek tijdens het onderzoek in opdracht van gemeente Leusden dat op diverse diepten monsters moesten worden genomen zodat zeker kon worden vastgesteld dat het onderzoek werkelijk het zand van Vink betrof en niet van ander al aanwezig zand.

In Jip en Janneke-taal werd verder duidelijk dat onderzoek naar de genoemde stoffen, met name styreen, HCH en dichloormethaan niet zijn aangetroffen. Het zijn volgens de gemeente Leusden ook stoffen die snel verdampen waardoor de kans dat deze stoffen nog worden aangetroffen klein is. Andere stoffen waarop is onderzocht zijn allemaal in waarden aangetroffen ruim onder de maximaal toegestane waarden.

De rapportage heeft dan ook duidelijke conclusies. Er is bekend dat het zand is gebruikt en waar. Door de gemeten waarden is door de GGD vastgesteld dat er geen gezondheidsrisico is.

OPKOMST De bewonersbijeenkomst in Ons Gebouw was redelijk bezocht. Iets meer dan de helft van de ongeveer 70 aanwezigen waren bewoners of toekomstige bewoners. De andere bezoekers waren raadsleden, ambtenaren of anderen die bij het onderzoek betrokken waren. Vertegenwoordigers van grondsaneerder Vink waren er niet.

WONINGWAARDE Ondanks de heldere uitleg van de gemeente kwamen niet alle emoties, die bij sommige bewoners leven, tot rust. Met name de gevreesde waardevermindering van de huizen die mogelijk ontstaat door de berichten maakte het een en ander los. Van Beurden zei toe daar oor voor te hebben en wil, samen met projectontwikkelaar Alliantie en WSL, kijken hoe gemeente Leusden daar nog extra aandacht aan kan geven.

Wethouder Van Beurden is niet blij met alles, zo maakte hij duidelijk. Wel was hij tevreden over de aanpak en de conclusies van het onderzoek. ,,Mijn grootste zorg was toch onmiddellijk, direct na de uitzending van Zembla, het welzijn van de bewoners," zo zei Van Beurden.