• Kees Hoogendijk interviewt oud-wethouder Joost de Jongh: ,,De uitgever moet weer investeren in journalistieke kwaliteit.''

    Roeland de Bruyn
  • Directeur Heiko Imelman is in gesprek met presentator Kees Hoogendijk tijdens het mediadebat. Rechts op de voorgrond deskundige Piet Bakker.

    Roeland de Bruyn

'Lezer nog steeds betrokken bij eigen lokale krant'

LEUSDEN De provincie Utrecht gaat onderzoek doen naar de staat van de lokale en regionale journalistiek. Dat meldde Gedeputeerde Arne Schaddelee maandag tijdens het Mediadebat in het gemeentehuis. Dat onderzoek is nodig om goed zicht te krijgen op de lokale en regionale situatie. Met name aan de basis (de regionale dagbladen en de lokale nieuwsbladen) hebben nieuwsmedia te lijden onder teruglopende kwaliteit en pluriformiteit. Die zorgelijke ontwikkeling stond maandag ook centraal in het Mediadebat. Hoewel één van de conclusies was dat Leusden er met de Leusder Krant nog redelijk vanaf kwam. Deskundige Piet Bakker wist zelfs te vertellen dat het bereik van de Leusder Krant landelijk zelfs de top 10 haalt.

Daan Bleuel

Naar schatting zo'n 80 à 90 bezoekers kwamen af op het Mediadebat dat de Leusder Krant -samen met de gemeente Leusden- organiseerde. Maandagavond vormde de multi-functionele raadszaal de arena waarin deelnemers aan het debat elkaar ontmoetten. De vonken vlogen er misschien niet vanaf, een interessante discussie werd het wel.

De betrokkenheid van de lezer bij de Leusder Krant is nog steeds heel groot. En een verrassend hoog percentage bezoekers van het Mediadebat gaf aan bereid te zijn te betalen voor lokaal nieuws, als dat nodig is. Het zijn zomaar wat conclusies na het Mediadebat dat maandag in het gemeentehuis werd gehouden.

De vraag 'is er toekomst voor de lokale journalistiek?' stond centraal. Het Mediadebat was een initiatief van de 50-jarige Leusder Krant, die het samen met de even oude gemeente Leusden organiseerde. De raadszaal in het nieuwe 'Huis van Leusden' was voor de gelegenheid verbouwd om ruimte te bieden aan de bijeenkomst.

De Leusder Krant staat landelijk in de top 10 qua bereik van lezersVERRASSENDE UITKOMSTEN In het debat kwamen vier groepen 'belanghebbenden' bij de krant uitgebreid aan het woord. De zaal was daartoe in vier 'blokken' opgedeeld. Dat bood presentator Kees Hoogendijk (in het dagelijks leven verslaggever bij RTV Utrecht) de kans om met elk van de vier groepen (politici, ondernemers, vertegenwoordigers van de media en lezers van de krant) in gesprek te gaan. Soms met verrassende uitkomsten.

Zo peilde Hoogendijk de meningen rond het thema 'betalen voor lokale journalistiek'. Naar schatting 80 procent van de aanwezigen gaf met een groene kaart te kennen daartoe bereid te zijn. De presentator trok zelfs één tegenstemmer ter plekke over de streep. Toen hij de vraag stelde 'en als de Leusder Krant zou verdwijnen?', ging de rode kaart gauw naar beneden en veranderde de vrouw subiet van mening: ,,Dan wel natuurlijk!''

SOMBER Toch is het maar de vraag of directeur Heiko Imelman van BDU Media, de uitgever van de Leusder Krant, meteen kan gaan cashen. Piet Bakker, voormalig lector massamedia en digitalisering aan de Hogeschool Utrecht, was somber over de mogelijkheden voor lokale kranten om geld te verdienen met journalistieke producten. ,,Onderzoek wijst uit dat mensen voor specifieke digitale content, zoals specialistisch financieel nieuws, wel willen betalen. Maar dan houdt het ook op.''

Imelman was positiever gestemd: ,,Wij zien een toenemende bereidheid bij mensen om voor goede journalistiek -ook lokaal- te betalen.'' BDU Media neemt momenteel in Ede een proef om te zien of betaalde content een substantiële bijdrage aan de broodnodige inkomsten voor uitgevers van lokale nieuwsmedia kan leveren. Het is de bedoeling dat model later ook bij andere kranten te introduceren.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).

SUBSIDIE Er kwamen ook andere vormen van financiële steun voor de lokale pers ter sprake. Opvallend was de (politieke) steun voor het idee van subsidie op de één of andere manier. Burgemeester Gerolf Bouwmeester -die binnen het College mediazaken in zijn portefeuille heeft- vond financiële overheidssteun bespreekbaar. ,,De gemeente is wettelijk verplicht de lokale omroep te ondersteunen. Maar ik zou niet weten waarom die steun zich tot lokale omroepen zou moeten beperken. Zeker als mediapartijen gaan samenwerken voor een betere nieuwsvoorziening.'' Piet Bakker reageerde schamper op de opmerking van de burgemeester: ,,Ten eerste bent u niet verplicht te betalen voor een lokale omroep. Ten tweede gaat dat over bedragen waarmee niemand iets kan. Leusden draagt circa 18.000 euro per jaar bij aan de lokale omroep. Laten we eerlijk zijn; daar kan niemand iets mee.''

De subsidievraag riep meer reacties op. Oud-raadslid Ton Voortman was faliekant tegen overheidssteun. ,,Ik vind dat geen taak voor de overheid. Maar ik ben dan ook een beetje liberaal'', voegde de voormalige VVD-politicus daaraan toe. Piet Bakker liet vervolgens een hinderlijk misverstand ontstaan. Hij zei ook tegen subsidie te zijn: ,,Bij de grote uitgevers, zoals De Persgroep en Het Mediahuis (allebei uit België) klotst het geld tegen de plinten. En dat geld wordt niet gebruikt om de journalistiek te versterken.'' Hij vergat daarbij te vermelden dat het beeld dat hij van de grote uitgevers schetste niet representatief is voor de uitgevers die voornamelijk nieuws- en huis-aan-huisbladen exploiteren. Daar is de situatie vaak ronduit nijpend.

Ik zou niet weten waarom steun zich tot lokale omroepen zou moeten beperkenSAMENWERKING Bestuurslid John Weg van lokale omroep EVA wist te vertellen dat in Amersfoort -op initiatief van de gemeente- meerdere mediapartijen rond de tafel zitten om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen. ,,Voor samenwerking op lokaal en regionaal niveau zijn op dit moment subsidiepotjes beschikbaar die door Minister Slob zijn ingesteld. Dat is een extra prikkel om de mogelijkheden voor samenwerking serieus te onderzoeken.'' Hij was positief gestemd over de voortgang. Weg reageerde daarmee op de gedachte van burgemeester Bouwmeester om lokale mediapartijen meer te laten samenwerken. Wim Kramer (Manager Nieuws bij RTV Utrecht) wees erop dat samenwerking tussen mediapartijen al langer wordt nagestreefd. ,,In Amersfoort werken wij ook samen met de BDU en de bibliotheek. Daar organiseren we nu al een paar jaar stadsdebatten over actuele thema's.

BETROKKENHEID Opvallend was ook de grote betrokkenheid die de aanwezigen bij de lokale krant zeiden te voelen. Met name Gerrit Wildeboer (voorzitter van winkeliersvereniging De Hamershof) zei te hopen dat de Leusder Krant nog lang huis-aan-huis zou worden verspreid. Even opvallend was dat in het vak van de ondernemers niemand in de krant zei te adverteren. Wildeboer: ,,Maar ik kan niet voor mijn collega's spreken.'' Of zoals één van de aanwezigen in dat vak zei: ,,Ik adverteer niet in de Leusder Krant. Sterker nog; ik verdien eraan. Ik maak de gemeentelijke advertentiepagina!''

Oud-wethouder Joost de Jongh vond dat uitgevers weer moesten gaan investeren in kwaliteitsjournalistiek. Hij herinnerde aan vervlogen tijden, toen in de krantenkolommen nog volop ruimte was voor commentaren en politieke analyse. ,,Dat willen de mensen best lezen!'' VVD'er De Jongh zat toevallig gebroederlijk naast Ben Stoelinga (voormalig Leusden '85). Ooit waren de twee gezworen politieke opponenten.

VROLIJKE NOOT Marco Bosmans zorgde halverwege de avond voor een vrolijke noot. Hij wees in een gesproken column op de korte lijntjes tussen de schrijver voor een lokale krant en zijn lezer. ,,Ik kom ze elke dag tegen en word ook regelmatig op mijn werk aangesproken.'' Hij zei spijt te hebben van de suggestie om zijn e-mailadres bij de wekelijkse column te plaatsen. ,,Ik ben nu wekelijks drukker met het beantwoorden van de mail dan met het schrijven van de column'', aldus de auteur van de wekelijkse column 'Knipoogje'.