• Leusdenaren gaan volgend jaar meer betalen voor afvalstoffenheffing.

    Marcel Koch

Inwoners gaan meer betalen

LEUSDEN Leusdenaren gaan volgend jaar meer betalen voor onroerend zakenbelasting (ozb) en ook de afvalstoffenheffing wordt duurder. Tegenvoorstellen van oppositiepartijen SP, CU-SGP en D66 kregen geen bijval. Dat werd duidelijk in de raadsvergadering over de begroting.

Marcel Koch

De maatregel om de hondenbelasting in tien stappen af te bouwen, wordt opgeschort. De verhoging van ozb bedraagt gemiddeld 33 euro per huishouden en de afvalstoffenheffing valt zelfs 65 euro hoger uit. Raadslid Jan Overweg (ChristenUnie) hield een slecht gevoel over aan de vergadering. ,,Er was geen enkele onderhandelingsruimte.''

De oppositie heeft de verhoging van de belastinggelden niet kunnen verzachten. D66, SP en ChristenUnie-SGP zagen hun plannen tijdens de raadsvergadering worden afgeserveerd. En hoe zit het nou precies met het onder curatele komen te staan van de provincie? ChristenUnie raadslid Jan Overweg had de smoor in. Los van de verhoging van de afvalstoffenheffing, die hij veel tè hoog vindt, verweet hij de coalitie starheid. ,,Er was totaal geen overleg mogelijk.''

De oppositie kwam met voorstellen waar we niks mee kunnen. Dat heb ik haarfijn aangegevenVVD-fractievoorzitter Carlos Genders zag het anders. ,,De oppositie kwam met voorstellen waar we niks mee kunnen. Dat heb ik haarfijn aangegeven. We zien geen andere mogelijkheden om de belastinglasten te verhogen. Zo is het huidige afvalsysteem destijds door de coalitie, met daarin de ChristenUnie, veel te rooskleurig voorgesteld. Daar betalen we nu de rekening voor.'' Volgens Overweg zijn in het verleden verhogingen altijd trapsgewijs ingevoerd, zodat inwoners er rekening mee konden houden. ,,Door hiervan af te wijken, komen kwetsbare inwoners in de knel.''

D66 opteerde om de verhoging van de ozb gefaseerd over twee jaar in te voeren en het te ontstane te kort op de begroting uit de algemene reserve te halen. ,,We hebben tenslotte miljoenen euro algemene reserve'', aldus Jan Mülder van D66.

ALGEMENE RESERVE Enige consternatie ontstond er over de uitleg van wethouder Vos over twee amendementen die door de provincie zouden zijn afgeraden. Het betrof de ozb en afvalstoffenheffing. In beide voorstellen stuurde de oppositie aan het te kort te compenseren uit de algemene reserve. Niet doen, zou de provincie hebben gewaarschuwd, dit met het oog op het risico van preventie toezicht van de provincie. Overweg hoorde het vol ongeloof aan. ,,Ik had direct mijn twijfels. Ook de wijze waarop de wethouder de boodschap bracht, vond ik niet juist. Hij baseerde zijn uitleg op een mailtje van een ambtenaar. Op deze manier is de kans op ruis heel groot.''

De wethouder had zich niet moeten verschuilen achter het mailtje van een ambtenaarSP fractievoorzitter Annet Belt zag een wethouder in vertwijfeling. ,,Hij had er verstandig aan gedaan om het verhaal eerst zelf te verifiëren.'' Overweg denkt daar net zo over. ,,De wethouder had zich niet moeten verschuilen achter het mailtje van een ambtenaar. Ik vond het een zwaktebod. Daags na de raadsvergadering heb ik het college middels een schrijven om opheldering gevraagd. Zo vraag ik mij onder meer af of het college de raad op juiste wijze heeft geïnformeerd hierover.''

Ook Belt heeft bij het college én de provincie om een toelichting gevraagd. ,,Maar we moeten nou ook weer niet in de kramp schieten. Tussen financieel kwetsbaar zijn of financieel kwetsbaar te boek staan, zit een wereld van verschil. Ik ben er helemaal niet bang voor als de provincie met ons meekijkt. We gooien het geld toch niet over de balk?'' Genders zegt zich niet te kunnen voorstellen dat er een verkeerd beeld is geschetst over het juiste gebruik van de algemene reserve.