• Moerschy/Pixabay

Flinke stijging van de woonlasten in gemeente Leusden

LEUSDEN In vrijwel alle gemeenten zijn huiseigenaren dit jaar meer kwijt aan woonlasten. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen de tarieven voor meerpersoonshuishoudens met gemiddeld 5,2 procent ten opzichte van 2019. Dat is flink meer dan vorig jaar, en vier keer zo hoog als de verwachte inflatie van 1,3 procent. In de gemeente Leusden is de stijging sterker dan gemiddeld, daar liggen de totale woonlasten 16,1 procent hoger dan vorig jaar.

Dat betekent dat inwoners ongeveer honderd euro meer gaan betalen aan woonlasten. De totale woonlasten stegen van 641,28 euro in 2019 naar 744,47 euro dit jaar. Ook de onroerendezaakbelasting (obz) steeg, van 325,24 euro in 2019 naar 353,09 euro in 2020 (+ 8,6%). De rioolheffing is licht gestegen van 117,20 euro naar 122,50 euro. Opvallend is de zeer sterke stijging van de afvalstoffenheffing. Inwoners van de gemeente Leusden betaalden daar 198,84 euro voor in 2019, maar moeten dit jaar maar liefst 268,88 euro gaan betalen. Een stijging van 35,2 procent. 

AFVAL Ook landelijk gezien is voornamelijk de afvalstoffenheffing 'schuldig' aan de stijging van de woonlasten. Gemeenten betalen sinds vorig jaar ruim twee keer zoveel voor het storten en verbranden van een ton restafval. De Rijksoverheid hoopt dat hogere kosten ervoor zorgen dat er minder afval verbrand wordt, en meer aan recycling wordt gedaan. Vooralsnog berekenen veel gemeenten de hogere kosten die ze maken volgens VEH door in de afvalstoffenheffing. Niet eerder stegen de kosten die huishoudens betalen voor het ophalen van het huisvuil dan ook zo hard als nu: gemiddeld 9,5 procent. 

VEH heeft de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing bij elkaar opgeteld om te komen tot de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. 

Bekijk in de interactieve kaart hieronder hoeveel de woonlasten stegen in omliggende gemeenten.