• Zes coördinatoren van DAVA-werkgroepen voor de oude bieb.

    Hans Beijer

'Wij kunnen in vrijheid werken'

LEUSDEN In de bar van de Moespot zitten vertegenwoordigers van de werkgroepen aan de grote tafel van de Buurthuiskamer, samen met Lucas Koch, voorzitter van DAVA. Enthousiast verhalen zij over het ontstaan van DAVA en de snelle vorming van werkgroepen op die eerste bijeenkomst.

Hans Beijer

Daarvóór bestonden alleen de Singles-activiteiten met Annie van Dijk als drijvende kracht. Willem van Middelaar van Automaatje: ,,Hun activiteiten golden tijdens die 'brainstormsessie' als het voorbeeld dat in Achterveld dingen door de mensen zelf opgezet kunnen worden, waar behoefte aan bestaat." Maar ook nu is er altijd ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo is onlangs de Werkgroep Groen van start gegaan.

TEVREDENHEID Aan tafel klinkt tevredenheid over de rol van het bestuur. ,,Waardoor wij als vrijwilligers heerlijk in vrijheid alleen maar de dingen hoeven te doen waar we goed in zijn, het bestuur doet de 'regeldingen'." Bij dat laatste moet gedacht worden aan de PR en communicatie naar buiten toe, het aanvragen van een vergunning, subsidie of bijdrage, ledenwerving, verzekeringen en dergelijke. De werkwijze van DAVA gedijt onder meer omdat er binnen elke werkgroep duidelijke afspraken zijn gemaakt. Zo gaan bij Automaatje ritaanvragen altijd via de regelaar, en het is duidelijk voor welke klussen je bij Klusmaatje terecht kunt.

WAARDERING De inwoners van Achterveld laten blijken de activiteiten van DAVA zeer te waarderen. Zo hebben de in totaal negentien chauffeurs van Automaatje vanaf de start op 1 februari 2017 nu al 350 ritten gemaakt. Rijna van der Loo van de Singles-activiteiten meldt dat er altijd wel 20 tot 25 personen elke maand meedoen, Elly van Dijk vertelt dat de gang naar de Buurthuiskamer varieert van 5 tot 20 bezoekers per keer en Corrie de Mooij laat weten dat vanwege het beperkte aantal (acht) beschikbare plaatsen niet alle belangstellenden altijd kunnen deelnemen aan de maaltijden van Samen aan Tafel. De hoop is dat deelnemers aan deze activiteiten ook daarbuiten contact met elkaar blijven houden of samen dingen ondernemen.

ZINVOL De belangrijke sociale functie van de verschillende activiteiten geldt zeker voor de maatjes onder de werkgroepen. Jan van 't Schip van Klusmaatje: ,,Het gaat niet alleen om het klusje, maar je bent er vaak ook voor de gezelligheid en een luisterend oor."

AANDACHT Hetzelfde geldt voor de chauffeurs van Automaatje. Nauw hiermee in verband staat de signaleringsfunctie, als vrijwilligers stuiten op achterliggende problemen die aandacht behoeven. Van 't Schip: ,,In geval van stapeling van problemen, nemen wij contact op met gezondheidscentrum De Heelkom, waar de klusaanvragen binnenkomen, en zij kunnen daar dan verder mee aan de slag." Dit geeft de bredere functie van DAVA in de gemeenschap van Achterveld aan.

Het is mede daarom dat alle deelnemers aan dit interview hun bijdragen als vrijwilliger als zeer zinvol ervaren.