• De leden van de trekkersgroep LeusdenZeT tijdens een vergadering

    Mariska Stehouwer

Wie zijn de mensen achter LeusdenZeT?

LEUSDEN Ineens stond LeusdenZeT bij de informatie-avond in Antares in juni, organiseerde een meedenkavond met ruim zestig actieve wijkbewoners in september en gaan er diverse activiteiten van start vanuit het MFC Antares en rond het Maximaplein. Wie zijn de mensen achter LeusdenZeT en wat is hun visie?

Mariska Stehouwer

Martijn Kleppe kwam geregeld langs Antares en zag door het vertrek van de bibliotheek de grote ruimte leeg staan. Door zijn jarenlange ervaring bij het Fonds Samenlevingsinitiatieven wist Kleppe dat er veel enthousiasme in de wijken Leusden Zuid en Tabaksteeg was, maar dat enthousiasme lang niet altijd werd omgezet in een activiteit. ,,We moesten naar een bundeling van krachten toe om te zorgen dat we weer een actief bruisend centrum krijgen."

Daan de Man en Paul van der Spaa van Maxima's organiseren al diverse activiteiten, maar Kleppe wilde de wijkbewoners ook aan zet laten en vond een gelijkwaardige partner in Like van der Ham-van Hulten, net bezig met een afstudeeronderzoek op het gebied van buurtparticipatie. Samen hebben zij diverse mensen om zich heen verzameld. Inge van Os, Ellen Jumelet, Geert-Jan IJszenga, Monique Disseldorp en Frits Ringers, voormalig jongerenwerker van de IJsbreker, maken de trekkersgroep van LeusdenZeT compleet.

,,Zo hebben we een mix van expertise verzameld met als doel wijkbewoners te faciliteren bij de uitvoering van hun plannen. Voor de activiteiten heb je letterlijk van onderop de ideeën nodig, dat hebben we gezien bij Buurkracht Alandsbeek en DAVA in Achterveld."

ACTIVITEITEN De meedenkavond in september leverde al een aantal concrete plannen op die op korte termijn realiseerbaar waren. Zo is op donderdagen een koffie- en thee-inloopochtend gestart van 10.00 tot 12.00 uur met een gastheer of gastvrouw voor buurtbewoners die elkaar willen ontmoeten en werkt er een groep aan een ruilboekenkast, schoonmaakacties en hulp bij het invullen van papieren. Vanaf maandag 23 oktober start het brei- en haakcafé tussen 13.30 en 16.00 uur bij Maxima's en creatieve Leusdenaren laten hun kunstwerken zien tijdens de hobbymarkt op 11 november.

DRIE SPEERPUNTEN Tegelijk werkt de trekkersgroep aan de oprichting van een vereniging en website die begin 2018 gelanceerd zal worden. ,,Op dit moment richten we ons op drie speerpunten. Het eerste is om bestaande initiatieven te bundelen of te initiëren waar nodig. Tweede punt van aandacht is de communicatie. Veel mensen weten niet wat er allemaal al gebeurt in Antares. Met een werkgroep proberen we hier een manier voor te vinden. Mocht er nog iemand op het communicatieve en creatieve vlak mee willen denken, dan is hij of zij van harte welkom. En tot slot zie ik voor LeusdenZeT ook nog een rol weggelegd in belangenbehartiging. Zo mist bijna elke wijkbewoner de bibliotheek in Antares. Wij zouden graag een rol spelen om toch weer een in- en uitgiftepunt te krijgen in het gebouw. Zo ook met het aanbieden van muziek- of sportlessen zoals judo. Heel veel ouders zouden dat graag gefaciliteerd zien voor hun kinderen."

TECHLAB ,,Het hele proces is interessant. De beginfase is zich nu aan het uitkristalliseren. Mensen gaan ideeën vormgeven en in deze ontwikkeling zit ook al een stuk verbinding tussen mensen."

Kleppe heeft ook nog een toekomstdroom, een stip op de horizon zoals hij zelf aangeeft. ,,Het allermooiste zou ik het vinden als we het met elkaar voor elkaar kunnen krijgen dat we in Antares een TECHlab kunnen creëren. Een plek waar alle nieuwe technieken zoals 3D-printen, programmeren en kennismaken met robots een plek kunnen geven. Een ontdekkingsplek waar verbinding tussen jongeren en ouderen zal ontstaan. Als je zo'n plek weet te creëren waar dat op een natuurlijke manier plaatsvindt dan halen we echt het maximale uit de wijk."

LeusdenZeT is te volgen via hun Facebookpagina. Mensen die meer informatie willen over het wijkinitiatief LeusdenZeT kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via bit.ly/leusdenzet of mailen naar leusdenzet@gmail.com.