Wie krijgt uw stem bij de waterschapsverkiezingen?

LEUSDEN Woensdag 18 maart is het zo ver. Dan kunnen alle inwoners stemmen voor zowel waterschaps- als provinciebestuur. Om de kiezer te informeren maakten de lijsttrekkers van de deelnemende partijen voor de waterschapsverkiezingen een filmpje van ongeveer één minuut. Daarin zetten zij de standpunten van hun partij neer. Wandelend langs een kanaal of over een rioolwaterzuivering benoemen ze de kern van hun programma. De filmpjes staan met aanvullende informatie op de speciale verkiezingswebsite www.vallei-veluwe.nl/verkiezingen. Het waterschap verspreidt in de week voor de verkiezingen ook nog een verkiezingskrant met informatie van de partijen.

Het waterschapsbestuur ziet toe op een goed beheer van dijken, waterpeil, waterkwaliteit en rioolwaterzuiveringen in de regio. Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.