• De wethouders Erik van Beurden, Albert Dragt en Jan Overweg.

    Frits van Breda

Wethouders vragen inwoners mee te denken

LEUSDEN De drie Leusdense wethouders willen met de inwoners graag een discussie aangaan over de toekomst van Leusden na 2025. Tot die tijd worden er nog tussen de 800 en 1200 woningen gebouwd, waarvan in ieder geval 300 in de categorie sociale woningbouw. Als het zover is, kunnen er binnen de grenzen zoals die nu vastliggen, geen woningen meer bij komen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad moeten besluiten waar er na 2025 gebouwd mag gaan worden. Voor het zover is, wordt de mening van de bevolking gevraagd.

Frits van Breda

,,Als we over tien jaar beginnen met na te denken zijn we te laat", aldus wethouder Erik van Beurden, die samen met zijn collega's Albert Dragt en Jan Overweg graag wil uitleggen dat er binnen niet al te lange tijd een beslissing genomen moet worden. Het gaat dan nog niet om de details, maar wel om de vraag hoe het met Leusden verder moet. Leusden blijft zoals het is, nadat de maximaal 1200 woningen gebouwd zijn, is één van de mogelijkheden. Ook kan de gemeenteraad besluiten dat Leusden beperkt, iets meer of veel mag groeien in de toekomst.

VERGRIJZING Voor alle wethouders is het uitgangspunt dat de 'groene kwaliteit' moet blijven. ,,We hebben een fijne gemeente met goede scholen, verenigingen en bedrijven'', benadrukt wethouder Dragt. ,,Maar als we niks doen vergrijzen we en zullen scholen verdwijnen en wordt Leusden minder aantrekkelijk voor bedrijven", laat hij er direct op volgen. De discussie over de 'ruimtelijke visie' wordt gevoerd in de hele regio Amersfoort.

Leusden maakt daar deel van uit. Als het aan de wethouders ligt besluit de Leusdense gemeenteraad op 5 juli aanstaande wat er na 2025 in Leusden moet gebeuren, om het resultaat naar voren te brengen in de regiodiscussie.

MENING De inwoners van Leusden en Achterveld wordt gevraagd volgende maand hun mening te geven over de dilemma's waarvoor de gemeenteraad staat. Op 7 april start er een 'internetconsultatie'. Iedereen wordt gevraagd zijn of haar mening te geven over de mogelijke groei van Leusden. Vooral de motivatie daarbij is belangrijk. Naast deze 'woonvisie' wordt ook gevraagd wat inwoners vinden van andere zaken die betrekking hebben op het wonen.

Op de website www.toekomstleusden.nl worden dilemma's voorgelegd waarop gereageerd kan worden.

Ook de gemeenteraad wil graag met inwoners, bedrijfsleven en organisaties van gedachten wisselen over de toekomst van Leusden. Op 11 april is iedereen welkom in het Leusdense activiteitencentrum de Korf en op 13 april in Achterveld waar de bijeenkomst in Ons Gebouw zal plaatsvinden. De verwachting is dat er veel belangstelling zal zijn voor deze bijeenkomsten. ,,Het gaat immers over de toekomst van onze kinderen", aldus Albert Dragt. Aanmelden voor één van de twee bijeenkomsten is noodzakelijk door gebruik te maken van het emailadres toekomst@leusden.nl onder vermelding van naam, bedrijf/organisatie en de locatie die bezocht gaat worden.

CAMPER Op drukbezochte plaatsen lopen Leusdenaren in april de kans aangesproken te worden om hun mening te geven over woonvisie en omgevingsvisie. Een camper met interviewers zal in ieder geval in winkelcentra en op markten verschijnen.

De resultaten van alle raadplegingen en discussies zullen ongetwijfeld worden gebruikt door de politieke partijen die volgend jaar aan de gemeenteraadsverkiezing gaan deelnemen en hun verkiezingsprogramma moeten schrijven.