• Leden van de groep in Westervoort.

    Arnoud J Spaaij

'Wethouder roept op tot toenadering'

ACHTERVELD Wethouder Erik van Beurden had voor- en tegenstanders van klinkerbestrating uitgenodigd voor een werkbezoek. Afgelopen vrijdag toerde een bus vol politici, ambtenaren en betrokken burgers naar Diepenveen, Westervoort en Veenendaal om bestrating te bekijken.

Arnoud J Spaaij

 

Vorig jaar presenteerde een denktank haar plannen voor de renovatie van de Hessenweg in Achterveld maar het idee om klinkers als verharding te gebruiken leidde tot protest. Nadat de gemeenteraad de wethouder Van Beurden vroeg om de renovatieplannen nader te overwegen, werd besloten tot een geluidsonderzoek.

En begin januari nodigde wethouder voor- en tegenstanders van klinkers uit voor een busreis. De initiator van de protesten tegen klinkers, Co de Groot, ging zelf niet mee, hij had familieverplichtingen. Wel had de Groot een groot aantal mensen gevraagd deel te nemen aan de busreis. Zo waren de klinkercritici goed vertegenwoordigd. Ook vanuit de denktank was een aardige groep mensen mee. Een aantal raadsleden had de moeite genomen zich aan te sluiten bij het werkbezoek. Daarnaast hadden nog een aantal aanwonenden van de Hessenweg zich aangesloten. Natuurlijk was de wethouder zelf van de partij en met hem een drietal ondersteunende ambtenaren.

WEG NAAR DE OPLOSSING Een gemêleerd gezelschap en dat vond een aantal mensen positief. Zo ook Edwin Winterkamp, voorzitter van de denktank, en bovendien stond hij er vrijdag in open in. ,,Het was vrijdag belangrijk elkaar te spreken", laat Winterkamp weten. ,,Dat helpt bij de weg naar de oplossing."

Welk standpunt de denktank nu inneemt moet nog deze week duidelijk worden. Opvallend was dat de meereizende politici minder overtuigd waren van de positieve werking. Diverse raadsleden waren na afloop nog sceptisch of het werkbezoek de voor- en tegenstanders dichter bij elkaar had gebracht. Co de Groot: ,,Ik heb afgelopen weekeinde veel reacties vernomen van de mensen die mee geweest zijn. Helemaal gelukkig waren die mensen niet. Er werd één locatie bezocht waar asfalt ligt en twee waar klinkers liggen. Daar waar duidelijk de gebreken van klinkers zichtbaar waren, werd door de begeleiding herhaaldelijk benadrukt dat het in Achterveld allemaal veel beter zal worden gedaan. Het verhaal was telkens 'we gaan heel strak bestraten en in het goede verband, beter intrillen, middels bronbemaling met water het zandbed verdichten en de klinkers moeten natuurlijk wel goed worden gelegd'.

Dat is allemaal niet nieuw en we hebben het gezien in de Hamersveldseweg. Die is er ook drie keer uit geweest. We hoeven in Achterveld het wiel niet opnieuw uit te gaan vinden.''

GEEN BESLISSING Wethouder Van Beurden hoopt dat de Achtervelders gezamenlijk met een breed gedragen voorstel komen. ,,Het college heeft nog geen beslissing genomen. Wij hebben alleen een financieel voorstel naar de raad gedaan." Van Beurden geeft hier extra tijd mee en doet bovendien een oproep: ,,Kom er samen uit. Neem contact op met elkaar en ga het dorp in om samen discussie te voeren. Ik hoop op toenadering maar anders is de politiek er om een beslissing te nemen."