• Na de opening was er gelegenheid om vragen te stellen.

    Arnoud J Spaaij

Werkzaamheden Hessenweg nog heel het jaar

ACHTERVELD De Hessenweg tussen Achterveld en Stoutenburg gaat op de schop. Het plan is al langer besproken, maar vanaf maandag 6 maart beginnen diverse partijen met het werk. Zowel voor bewoners als voor forenzen is er verkeersoverlast tot het einde van dit jaar.

Arnoud J Spaaij

 

Wethouder Van Beurden van gemeente Leusden draaide er donderdagavond in dorpshuis Ons Gebouw niet omheen, de ingrijpende renovatie van de Hessenweg tussen Achterveld en de Barneveldse beek bij Stoutenburg zal niemand ontgaan. ,,Maar," zo vulde de wethouder er optimistisch aan toe, ,,dan hoeft er voorlopig ook niets meer gedaan te worden." Het renovatieplan is omvangrijk. De Hessenweg krijgt niet alleen een flinke onderhoudsbeurt. Er worden gelijk diverse aanpassingen gedaan waardoor er meer ruimte komt voor fietsers. Het fietspad wordt van de huidige 2,75 meter breedte naar 3,5 meter gebracht. Al is dat niet over het hele traject realiseerbaar. De maximum snelheid van 80 km/u tussen Achterveld en Musschendorp gaat terug naar 60 km/u en de rijbaan wordt versmald naar 5,1 meter. Wel kan gemotoriseerd verkeer uitwijken als brede voertuigen elkaar moeten passeren. Brommers komen op de rijbaan. Het fietspad zal verder op diverse aansluitpunten anders gesitueerd worden waardoor fietsers beter zichtbaar worden voor het overige verkeer.

VITENS Maar dat zijn vooral de aanpassingen die zichtbaar zullen blijven. Ondergronds vervangt Vitens de hoofdwaterdrinkleiding over bijna het gehele traject. Een aantal jaren geleden werd door Vitens al een deel vervangen. Momenteel sluit aannemer A. Hak de laatste fase van de vervanging in de dorpskern af, waarna gelijk wordt doorgegaan naar Stoutenburg voor de aanvang van dit deel buiten de bebouwde kom.

GLASVEZEL Van Beurden meldde in zijn openingstoespraak ook nog andere aanpassingen. Zo gaat het waterschap de drukrioolbuis vervangen. Deze loopt vanaf Achterveld langs de Hessenweg en buigt ter hoogte van de Emelaarseweg af richting Leusden naar het pompstation aan de Linieweg. Het echte nieuws van de wethouder was de aankondiging van internet via glasvezel voor de aanwonenden van de Hessenweg. Met provider DELTA is volgens wethouder Van Beurden overeengekomen dat glasvezel definitief gerealiseerd gaat worden. DELTA is een speler die zich tot nu toe vooral richtte op de provincie Zeeland en levert energieproducten en digitale diensten.

13 FASES Afgezet naar de impact van de renovatie op bewoners en het verkeer in de spitsuren was de avond niet erg druk bezocht. Terwijl hoofdaannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere wel gezorgd had dat de verschillende partijen aanwezig waren om uitleg te geven over het soort werk en vooral ook over afsluitingen en omleidingen. De planning is dat in 13 fases elke keer wegvakken van 400 meter onderhanden worden genomen. Het verkeer wordt in deze wegvakken dan geregeld met verkeerslichtinstallaties. Om het project zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen twee wegvakken tegelijk op de schop gaan.

COMMUNICATIE Projectleider Co Rotgans van gemeente Leusden ziet het project positief verlopen. ,,Overlast kunnen we niet voorkomen, maar we proberen zoveel mogelijk informatie te geven. Er komt een app en er is inmiddels een Facebookpagina opgericht. Vanaf volgende week wordt het vanaf zowel van de kant van Amersfoort als vanaf de kant van Barneveld aangekondigd. En ook op de A28 en de A30 worden weggebruikers geïnformeerd via matrixborden. Natuurlijk worden de omleidingen met de bekende gele borden aangegeven."