• Gemeente Leusden

Werkzaamheden dempen Kooikersgracht van start

LEUSDEN De firma Roelofs, aannemer in het project Hart van Leusden, is maandag 3 juni de werkzaamheden voor het dempen van de Kooikersgracht gestart. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit bronnering zetten (wegpompen van grondwater), bouwhekken plaatsen en het demonteren van de hekwerken rondom de gracht. Zodra machines en vrachtwagens ingezet worden, gaan twee verkeersregelaars de overige verkeersdeelnemers begeleiden. Mogelijk wordt het fiets- en voetpad tussen De Smidse en de Burgemeester van der Postlaan tijdelijk afgesloten voor de veiligheid. Als dit gebeurt, zal het van zo kort mogelijke duur zijn belooft de gemeente. Voetgangers kunnen iets verderop langs de Korf en café Monet lopen. Fietsers moeten iets verder en kunnen ter hoogte van de Jumbo weer de Hamershof in.