• Mariska Stehouwer

'Werk zoeken is echt een fulltime job'

'Contact UWV kost energie en levert weinig op'

Mariska Stehouwer

LEUSDEN Nog geen baan, maar wel de behoefte om lekker aan de slag te gaan en nieuwe collega baanzoekers te ontmoeten? Marit de Nooij biedt met haar burgerinitiatief 'MeetforWork' een ontmoetingsplek voor en door werkzoekenden in de gemeente Leusden. Hier krijgt men de aandacht die nodig is en laat de Nooij zien dat werk zoeken een leerproces is. Tevens kan men daar een mogelijke sollicitatiebuddy ontmoeten maar ook elkaars kennis, netwerk en enthousiasme delen om zo snel mogelijk een betaalde baan te vinden en werkfit te blijven.

Marit de Nooij kwam na zesentwintig jaar vast dienstverband, na een aantal reorganisaties als HR-adviseur te hebben begeleid, zelf op straat te staan. ,,En dan begint je zoektocht; wat doet het met je, je wordt onzeker over je eigen kunnen, ik zit thuis en wat nu, vind ik nog wel een betaalde baan?, allemaal vragen die langs kwamen." De gemeente Leusden heeft haar taken op het gebied van Sociale Zekerheid uitbesteed aan de gemeente Amersfoort. ,,En zo kom je dan ook in aanmerking met het UWV. Alle contacten met het UWV kostten mij veel energie en brachten mij weinig. Voor de groep 55-plussers en de groep onder de 27 zijn speciale trajecten in het leven geroepen. Voor de tussengroep zijn geen speciale trajecten. Als HBO-opgeleide, 48-jarige werkzoekende moest ik gewoon alles zelf doen. Er is niemand die je helpt. Ik heb veel gelezen en veel geleerd en met de ervaringen die ik heb opgedaan wil ik andere werkzoekenden tegemoet komen en helpen."

En zo ontwikkelde de Nooij haar eigen initiatief MeetforWork om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving. Het kenmerk van een burgerinitiatief is dat er geen gevestigde orde achter zit en dat het gaat om een eigen idee en eigen inzet. De gemeente is op de hoogte van het initiatief en heeft gevraagd op welk gebied de gemeente dit initiatief kan ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van expertise. Een oriënterend gesprek met Larikslaan2 heeft ook plaatsgevonden zodat zij werkzoekenden kunnen doorverwijzen naar dit initiatief. Zo benadert de Nooij ook Leusdense bedrijven die een mogelijkheid kunnen bieden voor een pop-up locatie voor dit initiatief.

,,Werk zoeken is echt een fulltime job. De maandagochtenden zijn killing omdat anderen naar het werk gaan en bij jou elke vorm van structuur ontbreekt. Sinds februari 2015 heb ik de stap gezet om voor mijzelf te beginnen. Mijn droom voor de toekomst is vier dagen betaald werk en één dag maatschappelijk betrokken zijn zoals voor MeetforWork."

De Nooij probeert voor elke bijeenkomst een spreker te vinden die iets kan toevoegen voor de aanwezigen. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis met een waardebepaling achteraf. De kickoff zal plaatsvinden op donderdag 21 mei van 9.30 tot 11.30 uur op een nader te bepalen Leusdense locatie. De frequentie van de vervolgbijeenkomsten zal afhangen van de behoefte van de aanwezigen.

Voor meer informatie of aanmelding: mjdenooij@gmail.com.