• Taalhuis

Werk bevordert integratie nieuwkomers

LEUSDEN Humanitas houdt op vrijdag 1 december in samenwerking met het UWV, NewBees, In de buurt 033, WensboomLeusden en Taalhuis Leusden, een gratis informatiemiddag over het vinden van werk. De informatiemiddag vindt plaats van 11.30 tot 14.00 uur in de bibliotheek Leusden.

Hans Beijer

Humanitas Eemland biedt op verschillende terreinen laagdrempelige, persoonlijke ondersteuning aan mensen die het even niet in hun eentje redden. De Nederlandse taal is voor Humanitas een belangrijk werkgebied. Zo zijn tal van Taalmaatjes actief en wordt twee maal per week in bibliotheek het Eemhuis in Amersfoort het Praatcafé georganiseerd: samen Nederlands spreken in een gezellige groep voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben, maar deze al wel een beetje machtig zijn.

In Taalhuis Leusden werken organisaties en vrijwilligers samen die elk op hun eigen manier een steentje bijdragen aan het oplossen van 'taalproblemen'. In de bibliotheek Leusden wordt het Taalcafé op dinsdagochtend goed bezocht en taalcoaches geven er les in groepjes of individueel.

SOLLICITEREN Humanitas Eemland en Taalhuis Leusden werken nauw met elkaar samen en hebben op taalgebied dezelfde overtuiging: beheersing van de taal is belangrijk voor de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van mensen, of het nu is in de winkel, op het schoolplein, aan de telefoon, in het contact met je kinderen of bij de huisarts. Zij vingen in de praktijk signalen op van een veel voorkomende behoefte onder hun deelnemers, namelijk om deel te willen nemen aan onze samenleving in de vorm van betaald werk.

Om te kunnen solliciteren moet je echter wel formulieren kunnen invullen, dan wel een brief of motivatie kunnen schrijven, en dit stuit vaak op taalproblemen. Men wil zo graag, maar weet niet hoe. De meeste nieuwkomers met een verblijfsvergunning (statushouders) willen het liefst werken voor hun geld. Vanuit hun cultuur vinden ze het moeilijk een uitkering te ontvangen zonder daar iets voor te hoeven doen. Toch kan het zo zijn dat men meer kans op betaald werk maakt door eerst ergens (onbetaald) stage te lopen of vrijwilligerswerk te verrichten en op die manier werkervaring op te doen.

In al die gevallen is het eveneens nodig om eerst te solliciteren. Op 1 december kan men in de bibliotheek Leusden leren hoe je een sollicitatiebrief moet schrijven, een CV moet opstellen of een sollicitatiegesprek moet voeren. Ook zijn organisaties aanwezig die tips en ideeën kunnen aanreiken om werk (betaald of onbetaald) te vinden.

INTEGRATIE De achterliggende gedachte bij Humanitas Eemland en Taalhuis Leusden is dat je via werk de Nederlandse taal veel beter en sneller gaat beheersen, dat je via werk contacten en netwerken opbouwt en dus beter kan deelnemen aan deze samenleving. De taal als belangrijke verbindende factor zal de harmonie in de samenleving bevorderen en haar meer kleur geven