• Frits van Breda

Weer discussie over toekomst Langesteeg

LEUSDEN De discussie over Schoolsteegbosjes en de Langesteeg, twee natuurgebieden langs de Hamersveldseweg, is weer actueel geworden.

Frits van Breda

Alleen de wat oudere inwoners van Leusden herinneren zich wellicht nog dat er in de jaren '70 op het gemeentehuis werd gesproken over een mogelijke groei van de gemeente tot zo'n 60.000 inwoners. Het ambtelijk apparaat werd uitgebreid om de plannen te realiseren.

Van de nieuwbouwplannen werd een deel gerealiseerd. Agrariërs demonstreerden om bouwen over het Valleikanaal niet door te laten gaan. De toen actieve milieubeweging Knalgroen maakte met succes bezwaar tegen de bouw van woningen in het gebied van de Schoolsteeg.

VISIE 2010 In 2000 presenteerde het college van b en w de 'Visie 2010' waarin de plannen stonden voor de toekomst van de Schammersteeg, Valleipark, Buiningpark en de woningbouw. Bouwonderneming Heijmans kocht samen met andere beleggers 41 hectare grond in de Langesteeg met het idee dat daar gebouwd zou mogen worden. Van bouwen is het nooit gekomen. In het coalitieakkoord van de huidige gemeenteraad werd afgesproken dat er ook in hun raadsperiode niet gebouwd zou mogen worden in het Langesteeggebied.

IETS MOOIS Heijmans en Stichting De Boom hebben recentelijk een voorstel gepresenteerd waarbij definitief een einde kan komen aan de discussie over de toekomst van Schoolsteeg en Langesteeg. Heijmans en andere eigenaren hebben met de Boom gesproken over een grondruil. 46 ha Langesteeg zou eigendom worden van De Boom die 6,5 ha ten zuiden van de Tabaksteeg wil afstaan om de bouw van 28 woningen mogelijk te maken. Onderdeel van het plan is dat er tussen de geplande woningen en de Tabaksteeg een park wordt aangelegd. ,,Het Langesteeggebied en de Schoolsteeg krijgen dan een recreatieve bestemming en worden bewandelbaar", aldus wethouder Erik van Beurden. ,,We hebben een kans om er iets moois van te maken"

COMMOTIE Of de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden zal pas blijken als de nodige procedures zijn doorlopen. De geplande 28 woningen passen niet binnen de zogenaamde rode contouren die de provincie vastgesteld heeft. Alleen binnen die grenzen mag er gebouwd worden, afwijkingen moeten door de provincie goedgekeurd worden. Inmiddels zijn ook de direct omwonenden geïnformeerd over de plannen. De voorstellen die op tafel lagen leidde tijdens de informatieavond tot veel commotie en vragen. Gevreesd werd onder meer dat het uitzicht over de landerijen zou verdwijnen.

Er is een brief onderweg naar alle bewoners van de Tabaksteeg, Langesteeg en Leusden-Zuid met de uitnodiging om op woensdag 25 oktober een inloopavond te bezoeken in Antares. Niet alleen vertegenwoordigers van de gemeente maar ook die van de Stichting de Boom en Heijmans zullen er van 20.00 uur tot 21.30 uur aanwezig zijn om toelichting te geven op hun ideeën. Ook belangstellenden die niet per brief zijn uitgenodigd zijn van harte welkom.

Op 14 december wordt aan de gemeenteraad gevraagd wat ze vindt van de plannen. Voor die tijd worden er nog geen procedures gestart. De voorstellen die op tafel lagen leidde tijdens de informatieavond tot veel commotie en vragen. Gevreesd werd onder meer dat het uitzicht over de landerijen zou verdwijnen.