• Provincie Utrecht

Weekendafsluiting kruising Hertekop

LEUSDEN De provincie Utrecht voert in het weekend van 29 en 30 september werkzaamheden uit aan de kruising Arnhemseweg (N226)/Lockhorsterweg-Dodeweg (kruising Hertekop) op de grens van gemeente Leusden en Amersfoort. Tijdens de werkzaamheden is de N226 tussen de aansluiting met de Groene Zoom en de Kersenbaan afgesloten. Ook de op- en afritten van de A28 en de Dodenweg en Lockhorsterweg zijn dan afgesloten.

In het weekend van vrijdagavond 28 september 20.00 uur tot en met maandagochtend 1 oktober 6.00 uur wordt de gehele kruising opnieuw afgesloten. Dit is nodig om de nieuwe kruising aan te kunnen sluiten op de nieuwe N226. Na dit weekend wordt het resterende deel van de fietstunnel aangelegd. Ook wordt gestart met de aanleg van de nieuwe parallelweg die als ontsluitingsweg van de Schutterhoeflaan en Ruitenbeeklaan dienst zal doen.

ADVIESROUTE Om de druk op het tijdelijke kruispunt te verminderen en te zorgen voor een goede doorstroming van met name de bus, is er tot en met maandag 22 oktober een adviesroute ingesteld voor het doorgaande verkeer op de N226 tussen Maarsbergen en Amersfoort. Deze loopt via de N224 en de N227.