• Pixabay

'Week van Gebed 2019 zet recht voor ogen'

LEUSDEN 'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Leusden is er gedurende die week een interkerkelijke gebedsbijeenkomsten.

Coördinator van de gebedsweek Gerard van Amerongen, voorganger van de evangelische gemeente Leusden: ,,De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit."

EENHEID Hij vervolgt: ,,Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden dit jaar opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid. De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken."

DEELNEMENDE KERKEN Van Amerongen: ,,Net als vorig jaar hebben de kerken in Leusden besloten om mee te doen met de Gebedsweek 2019. De volgende kerken werken hierin samen: de rooms-katholieke kerk, vrijgemaakt gereformeerde kerk, de protestantse gemeente en de evangelische gemeente. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Dit jaar echter zal er één gezamenlijke gebedsdienst worden gehouden. Die zal zijn op woensdag 23 januari 2018 van 19.00 tot 20.00 uur in de Koningshof, aan de de Blekerij 33 in Leusden."