Waterschap verbiedt oppompen uit beken en sloten

LEUSDEN Voor een groot deel van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt vanaf woensdag 8 juli een verbod voor het oppompen van water uit sloten, beken en kanalen. Dit betekent dat dit water, onder meer uit de Lunterse- en Barneveldse Beek, niet gebruikt mag worden om akkers en weilanden te besproeien.

Door de aanhoudende droogte stagneert de afvoer van verschillende watergangen. Verdere onttrekking van water zou leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit en tot onherstelbare schade aan de natuur.

Het onttrekkingsverbod geldt voor acht weken, en betreft gebieden die geheel afhankelijk zijn van regenval en kwelwater (opborrelend grondwater) en voor het Apeldoorns kanaal. Voor polders waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, de Nederrijn en de randmeren geldt het verbod niet.

Het waterschap krijgt steeds meer meldingen van blauwalg en vissterfte. De blauwalg is het gevolg van het oplopen van de watertemperatuur. De vissterfte in met name Amersfoort en in Apeldoorn is het gevolg van de hevige onweersbuien van donderdag 2 juli. De grote hoeveelheid regenwater die met vervuiling in de watergangen stroomde, leidt tot zuurstofarm water, met vissterfte tot gevolg.

Ook kreeg het waterschap een aantal meldingen van ziekte en huiduitslag na zwemmen in water dat geen officieel zwemwater is. Het waterschap raadt mensen aan alleen te zwemmen in water dat door de provincie is aangemerkt als zwemwater. Dit is terug te vinden op de Zwemwater-app van de waterschappen, de provincies en het Rijk en op www.zwemwater.nl.

Voor gebieden waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, Nederrijn of randmeren geldt geen verbod. Het gaat om: - Putterpolder; - Polder Arkemheen; - Bunschoterpolder; - Eemnesserpolder; - Polder Soest; - Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk; - Inlaatgebied Laak + Vathorst; - Inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering); - De Hoenwaard; - Polder Hattem; - Polder Oosterwolde-Oldebroek; - Polder 't Goor Elburg.

Ook onttrekkingen vanuit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart en de Zijdewetering/Krakerswijk zijn toegestaan.