Water stroomt door nieuwe bedding Modderbeek (video)

ACHTERVELD Het water stroomt sinds vrijdagmiddag door de nieuwe bedding van de Modderbeek in Achterveld. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de afgelopen maanden de Modderbeek tussen Leusden en Achterveld aangepast. Hierdoor ontstaat meer stroming en variatie van stroming in de beek. De Modderbeek is over een lengte van 5.700 meter smaller en minder diep gemaakt, er worden bochten in de beek aangelegd en stuwen verwijderd. De maatregelen worden genomen om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

De invloed van de natuur op de Modderbeek wordt groter. Dat is gunstig voor waterdieren en -planten omdat voor hen een aantrekkelijker leefgebied ontstaat. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde doelen van de provincie Utrecht die de Modderbeek aanwees als natte ecologische verbindingszone. De werkzaamheden moeten in oktober afgerond zijn.

Bron video: Achterveld.Net (Facebook)