• WALO
  • WALO
  • WALO
  • WALO
  • WALO
  • WALO
  • WALO
  • WALO
  • WALO
  • WALO
  • WALO

WALO zoekt nog mensen voor Oekraïne-reis

LEUSDEN Voor Oekraïne-reis dit jaar, vijftien dagen vanaf 15 of 22 juli, zoekt de Stichting Wisselwerking Achterveld Leusden Oekraïne (WALO) zeven mensen in leeftijd van 18 tot 30 jaar en twee chauffeurs/begeleiders.

Negen vrijwilligers uit Leusden, Achterveld en omgeving gaan met een busje naar een vakantiekamp in de provincie Ternopil in West Oekraïne. Doel is dat zij daar een groep van ongeveer veertig tot zestig weeskinderen in zoveel mogelijk fijne onvergetelijke dagen bezorgen met sport en spel. Die weeskinderen zitten daar enige tijd met begeleiding van Oekraïense vrijwilligers van Orphans Future. Een grote groep weeskinderen verblijft door het jaar heen in weeshuizen. In de grote vakantie gaan zij vaak naar een vakantiekamp. Daarnaast zijn er weeskinderen die bij een pleeggezin wonen; sommige van deze weeskinderen komen via Orphans Future naar het kindervakantiekamp.

Orphans Future is een vrijwilligersorganisatie in Ternopil, die activiteiten voor de weeskinderen in de weeshuizen organiseert buiten het aanbod van het weeshuis. Ook organiseert zij activiteiten in de vakantiekampen. Daarnaast helpt zij jongeren die op 17-jarige leeftij het weeshuis moeten verlaten. De vrijwilligers van Orphans Future zijn vaak jongeren die zelf in een weeshuis hebben gezeten en weten wat dat betekent.

De laatste jaren gaan de weeskinderen naar een locatie (sanatorium) met een aantal slaapzalen, centrale keuken en eetgelegenheid en sportvelden. De voorzieningen zijn er primitiever dan hier in Nederland.

Er is een tolk aanwezig die ons Engels in het Oekraïens vertaalt en omgekeerd. De kinderen krijgen Engels op school en daarmee is het soms mogelijk wat simpele zinnetjes Engels uit te wisselen.

De kinderen hebben geen speelgoed in hun vakantiekamp. Alle meegebrachte spullen worden voor de terugreis overgedragen aan de stichting Orphans Future. Zij kan het met haar vrijwilligers in zetten voor de weeskinderen als wij weer vertrokken zijn.

SPORT EN SPEL De negen vrijwilligers zijn een groep van zeven jongeren en twee chauffeurs/begeleiders. De groep jongeren bedenkt het sport en spel. Daarover denkt zij in de voorbereidingsperiode na en verzamelen zij in de maanden voor het vertrek spullen die in de bus worden meegenomen. Ter plekke in het vakantiekamp neemt de groep jongeren het initiatief voor de spelletjes en sporten en organiseert die in overleg met de Oekraïense vrijwilligers.

De chauffeurs/begeleiders ondersteunen de groep jongeren in het vakantiekamp bij het overleg met de Oekraïense vrijwilligers en sturen of stimuleren de groep waar nodig is. Zij helpen of spelen mee zoveel als dat kan. Verder horen financiële zaken tijdens de reis en verblijf in het vakantiekamp tot hun verantwoordelijkheid. Aan de deelname aan de reis een bijdrage van 200 euro per persoon verbonden.

Een aantal bijeenkomsten worden ter voorbereiding belegd om kennis te maken, bespreken van activiteitenplannen en daaruit voortvloeiende taken en overleg over vorderingen. Informatie of aanmelden: Gerrit Blom, postvoorgerrit@gmail.com of tel. 06-48936344; of Peter Dinkelman, p.dinkelman1960@gmail.com of tel. 06-23788301.