Vuilniszakken gaan uit Leusden verdwijnen

LEUSDEN Als het aan wethouder Erik van Beurden ligt krijgen de inwoners van Leusden nog dit jaar een tweede container voor het zogenaamde PMD-afval. Anders dan voorheen mogen plastic- en metalen verpakkingen samen met de kartonnen verpakking van dranken in deze container verzameld worden. Eenmaal in de veertien dagen worden ze dan huis aan huis opgehaald, net zoals nu gebeurt met het GFT-afval. Ook het papier zal, net zoals nu het geval is, opgehaald worden. De plastic vuilniszakken voor het overige afval gaan, als de gemeenteraad daar mee instemt, in de loop van 2017 uit het straatbeeld verdwijnen. Het zogenaamde restafval zal door bewoners zelf naar een ondergrondse container in de buurt gebracht moeten worden.

Frits van Breda

Vorig jaar hebben 1200 Leusdenaren gereageerd op een internet-enquête waarbij werd gevraagd te reageren op een aantal stellingen die verband hielden met de afvalinzameling in hun gemeente. De meerderheid van de deelnemers bleek tevreden over de huidige situatie.

,,Onmogelijk om gewoon verder te gaan met wat we nu al jaren doen", is de reactie van Erik van Beurden. Het blijkt dat Leusden nu al koploper in de provincie is waar het gaat om het scheiden van afval. Al tien jaar lang wordt er per persoon zo'n 150 kilogram restafval opgehaald. In andere gemeenten is die hoeveelheid veel groter.

Om de kosten in de hand te houden is het nodig om een stap verder te gaan. De prijzen van afvalverwerking stijgen, mede door een sinds vorig jaar ingevoerde 'stortbelasting' die het Rijk aan alle gemeenten heeft opgelegd. Om de huidige afvalstoffenheffing voor bewoners (181,50 euro voor twee- en meer persoonshuishoudens) niet verder te laten stijgen zal er iets moeten veranderen.

Als het aan het college ligt wordt zo snel mogelijk gestart met het 'omgekeerd inzamelen'. Alle bruikbare grondstoffen worden opgehaald of apart ingezameld, zoals nu gebeurt met glas. In de plannen wordt er van uitgegaan dat de hoeveelheid restafval in 2020 is gehalveerd tot 75 kilo per persoon. In 2030 moet dat 25 kilo worden, als het aan de beleidsmakers op het gemeentehuis ligt. Behalve dat dit goed is voor het milieu betekent het ook dat de inwoners van Leusden niet geconfronteerd worden met grote stijgingen van de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

In de eerder genoemde enquête werd duidelijk dat twee derde van de respondenten liever heeft dat de heffing een vast bedrag betreft. In het voorstel, dat binnenkort op de raadsagenda staat, wordt daar niet van uitgegaan. Om het verkleinen van de hoeveelheid restafval te stimuleren is het idee om te gaan registreren hoeveel keer per jaar gebruik wordt gemaakt van de container voor restafval. Omdat alleen afval gedumpt kan worden met behulp van de afvalpas, die ieder huishouden heeft, is dat een eenvoudige zaak. Wordt bovengemiddeld afval aangeboden zal men bij moeten betalen. Geld terug krijgen kan als door zorgvuldig scheiden minder restafval wordt geproduceerd.