• De komst van de Rabobank naar het Huis van Leusden bleek voor de gemeenteraad een complete verrassing.

    Frits van Breda

Vragen rond verhuizing Leusdense Rabobank

LEUSDEN De aankondiging dat de Leusdense Rabobank verhuist naar het Huis van Leusden was ook voor de gemeenteraad een verrassing. CDA en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Frits van Breda

Een commercieel bedrijf, in dit geval een bank, dat zijn diensten aanbiedt in het Huis van Leusden, vinden de vragenstellers van de twee fracties niet passend. Terugdraaien van het besluit dat door het college van burgemeester en wethouders is genomen lijkt nauwelijks mogelijk. ,,De burgemeester heeft zijn handtekening onder het contract gezet", aldus een woordvoerder van de Rabobank. De bank spreekt van een verhuizing van het kantoor naar een nieuwe huisvesting, maar daar lijkt het niet op.

PINNEN Het huidige kantoor aan de Hamersveldseweg beschikt over een ruimte waar drie dagen in de week personeel aanwezig is. Binnen is niet alleen een pinautomaat aanwezig, maar ook een muntrollenautomaat waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook kan er in dezelfde ruimte contant geld gestort worden op de eigen rekening. Niet alleen deze voorzieningen gaan per 1 mei verdwijnen. Ook de pinautomaat en de mogelijkheid om van 's morgens 06.00 tot 's nachts 01.00 uur geld te storten in een sealback gaan verdwijnen. Alleen in de Biezenkamp en op het Maximplein zijn er nog Rabo-pinautomaten te vinden.

NIET BLIJ Vooral winkeliers zijn niet blij met het verdwijnen van de mogelijkheid om geld te storten bij de Rabobank. ,,Dat kan de grootste bank van Nederland toch niet maken!" aldus een ondernemer in de Hamershof. ,,Over vijf jaar is er toch geen contant geld meer, kreeg ik te horen van een medewerker van de bank", voegde hij er aan toe. Ook hij zal naar Amersfoort of Nijkerk moeten om het contant geld af te storten. ,,Ik ben al jaren lid van de Rabobank, ik ben teleurgesteld over het vertrek van de bank", aldus een andere ondernemer.

MOBIEL LOKET Van een echte verhuizing van de bank is geen sprake. In het Huis van Leusden staat een mobiel loket klaar dat op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur bemand zal worden door één medewerker. Als dat nodig is kan een specialist naar Leusden komen om bijvoorbeeld over een hypotheek te adviseren.

ONAANGENAAM VERRAST De komst van de Rabobank naar het Huis van Leusden bleek voor de gemeenteraad een volslagen verrassing. Zij hadden persoonlijk een brief van de bank ontvangen of hadden de informatie uit de Leusder Krant. ,,De CDA fractie is onaangenaam verrast door het bericht dat per 1 mei de Rabobank zijn intrek neemt in het Huis van Leusden", kreeg het college van B&W te horen. Een commerciële partij in het Huis van Leusden terwijl er nog genoeg ruimte in de Hamershof leeg staat? Is dat geen valse concurrentie?, vraagt het CDA zich af.

VRAAGTEKENS Ook D66 zet grote vraagtekens bij het besluit van het college. Raadslid Jan Mülder is vooral benieuwd naar de procedure die het college heeft gevolgd om de Rabobank toe te laten in het Huis van Leusden. De raad is niet geïnformeerd over het besluit dat genomen is. Welke andere vormen van dienstverlening of commerciële activiteiten vindt het college nog meer passend bij de functie van het Huis van Leusden is een andere vraag die het college moet beantwoorden.

Wethouder Erik van Beurden is als portefeuillehouder nauw betrokken bij het besluit dat genomen is. Over de gang van zaken en de besluitvorming wil hij eerst de raad informeren na alle commotie die is ontstaan. Over het contract dat met de Rabobank is gesloten doet hij vooralsnog geen enkele uitspraak. ,,De bank en de gemeente hebben er heel lang overleg over gevoerd", zegt de woordvoerder van de bank, die zich verbaasd over alle ophef.