• Marcel Koch
  • Bouwbedrijf Heijmans wil op het stuk grond, ingeklemd tussen de Maanweg en Van Diepenheim Scheltuslaan, een woonwijk bouwen.

    Marcel Koch

Vraagtekens bij Maanwijk

LEUSDEN Aan de kop van Leusden-Zuid heeft bouwbedrijf Heijmans een woonwijk in ontwikkeling onder de naam Maanwijk. Bij direct omwonenden van de toekomstige wijk steeg geen gejuich op over de opzet.

Marcel Koch

Het uitzicht is groen en weids. ,,Je kunt hier mooi de horizon tot het eind volgen'', zegt Han Markerink terwijl hij vanuit zijn woonkamer over het terrein tuurt waar steevast mais wordt verbouwd en ooit koeien graasden. Het is zijn gekoesterde achtertuin op het noorden.

De Leusdenaar, bijna de leeftijd van 90 jaar bereikt, kocht in 1970 de kavel aan de Van Diepenheim Scheltuslaan. Een jaar later kon hij met zijn gezin in zijn zelf ontworpen en afgebouwde huis zijn intrek nemen. ,,Of het voor die tijd een modern huis was? Dat kun je wel stellen. Hoor jij het verkeer op de Maanweg? Precies, het is muisstil. Dat komt omdat de woning goed geïsoleerd is. Puur met het oog op energiebesparing. Twee jaar later, in 1973, brak de oliecrisis uit. Blijkbaar was mijn blik vooruitziend.''

PARK Markerink, voormalig directeur van Inbo Architecten Adviseurs, wil over de beoogde Maanwijk weinig kwijt. Wel stelt de geboren Achterhoeker dat als eenmaal de bouwtrein in beweging komt die moeilijk te stoppen is. ,,Ik heb meer dan veertig jaar in dit wereldje meegedraaid dus ik weet hoe de hazen in dit soort situaties lopen.'' Verder beweert hij: ,,De indruk wordt gewekt dat het steeds de bedoeling is geweest om op het onderhavige terrein woningen te bouwen, maar dat is pertinent onjuist.'' Als bewijs toont hij een tekening die hij naar eigen zeggen van een gemeenteambtenaar bij de overdracht van de grond heeft ontvangen. ,,Op het weiland is aanleg van een park vastgelegd. In een brief aan het gemeentebestuur heb ik dat tien jaar geleden al kenbaar gemaakt. En de inhoud daarvan is vandaag nog integraal van toepassing.''

GROENE WAL Een verdere rondgang langs een aantal bewoners van de Van Diepenheim Scheltuslaan leert dat achter de vensters van de vrijstaande woningen men niet overkookt van woede. Wel heerst er teleurstelling over de opzet van de toekomstige wijk. Sinds begin dit jaar zijn omwonenden (sommigen willen niet met naam en toenaam in de krant) met projectontwikkelaar Heijmans hierover in gesprek.

Zo merkt een van de omwonenden op best te begrijpen dat er in Leusden huizen moeten worden gebouwd gelet op het tekort aan woningen, maar de schets die nu op de tekentafel ligt wekt bij haar geen enthousiasme op. Ze brengt in op beheerste toon: ,,Mijn enige wens is dat er rekening wordt gehouden met de bestaande bouw. Onze huizen zijn slechts twee lagen. Destijds is ons verteld dat de eerste rij woningen hieraan gespiegeld zou worden, maar dat is nu niet het geval.'' Ook pleit ze voor een mooie groene wal met beplanting voor de bestaande percelen in plaats van, zoals nu is ingetekend, een wandelpad direct aan de slootrand. ,,Ik hoop dat we op beide punten een goede oplossing vinden.''

REKENING HOUDEN Maar niet alleen de hoogte van de woningen is een issue, ook bij het verkeersplan (ontsluiting) en het aantal huizen (118) worden vraagtekens geplaatst. ,,Ik vind het aantal woningen op zo'n klein stukje grond aan de hoge kant'', oordeelt een bewoner die naar eigen zeggen zijn ontspannen view op de groene weide straks gaat missen. Verder voorziet hij dat het plezier in wonen een gevoelige tik krijgt. ,,Komen we daar overheen?'', stelt hij zichzelf de vraag om die vervolgens direct te beantwoorden. ,,Ja, natuurlijk. Maar het zou fijn zijn als Heijmans en de gemeente rekening houden met wat er aan ideeën, wensen en aandachtspunten leeft in de buurt.''

AFWATERING Ook vraagt deze bewoner zich nadrukkelijk af wat te doen met de sloot die het weiland scheidt van de bestaande percelen. Dempen? ,,Ik verwacht hierover goed geadviseerd te worden." Nadien: ,,Ik maak me enigszins zorgen over de afwatering als hier straks gebouwd wordt. Het bouwterrein ligt hoger en is enorm drassig. Ik hoop dat daar goed over nagedacht wordt, want ik zit niet op wateroverlast te wachten. Ik weet dat ten tijde van de bouw van de Tabaksteeg daar ook het nodige om te doen is geweest.''

NIET WAKKER Verderop in de straat laat Henk Hoksbergen zien hoe hij het slootje achter zijn perceel met een hark van wier ontdoet. ,,Hard werken heb ik altijd gedaan en met plezier'', zegt de nog vieve 85-jarige. Van het nieuwbouwplan ligt hij desgevraagd niet wakker. Twintig jaar geleden settelde hij zich met zijn gezin aan de kop van Leusden. ,,Sindsdien heb ik geregeld plannen zien langskomen. En altijd werden die gewijzigd of aangepast. Ik laat mijn gemoedstoestand er niet door beïnvloeden.'' Als hij even later de hark opbergt, merkt hij op dat hij ieder mens een fijne woonplek gunt. En ook: ,,Voordat hier gebouwd wordt, zijn we weer enige tijd verder. Nee, ik ben onlangs niet bij de presentatie van het bouwplan geweest. Waarom niet? Morgen of overmorgen wordt er wellicht weer een andere draai aangegeven. Ik zie het allemaal wel.''

Naar verwachting wordt in september 2019 het bestemmingsplan vastgesteld.