• De groep vormelingen en pastor Hao Tran tijdens de laatste voorbereidingsavond.

    Jan Vincenten

Vormsel voor drie Leusdense jongeren

LEUSDEN Aan drie jongeren uit Leusden is zondag het sacrament van het Vormsel toegediend. Zij hoorden bij een groep van elf jongeren uit de St. Lucasparochie (waarvan de geloofsgemeenschap van de St. Jozefkerk deel uitmaakt) en de St. Maartenparochie.

De groep heeft acht voorbereidingsavonden gehad. Deze werden gehouden in het parochiehuis van de St. Petrus Banden-geloofsgemeenschap in Driebergen. De avonden werden geleid door pastoraal werker Hao Tran, pastoraal werker voor de Maartensparochie en de St. Lucasparochie.

BEWUSTE KEUZE Wat betekent het Vormsel nu voor jongeren die nog in groep 7 van de basisschool zitten? Pastoraal werker Hao Tran: ,,De jongeren maken een eigen keuze voor het geloof, al worden ze daarin nog gesteund door de motivatie van de ouders. Ze weten dat het iets te maken heeft met de Heilige Geest, maar hoe of wat is nog lastig voor hen. Het is in ieder geval een bewuste keuze om verder te gaan met het geloof."

Waarom maken ze deze keuze al in groep 7 van de basisschool. Waarom niet wat later, bijvoorbeeld aan het begin van het voorbereidend hoger onderwijs, als ze met hun individuele ontwikkeling wat verder zijn? Hao Tran: ,,Als de jongeren op de basisschool zitten, hebben ze nog meer te maken met de stimulerende invloed van de ouders. Het is aan de éne kant een keuze van de jongeren, maar anderzijds ook een gave van God en dan geeft het niet als ze wat jonger zijn."

VOORBEREIDING Na de voorbereidende bijeenkomst op 4 oktober vertelt Hao Tran over de inhoud van de voorbereidingsavonden: ,,De jongeren krijgen iets te horen over God de vader, de schepper die van ons houdt en voor ons zorgt. En over de zoon die het koninkrijk Gods op aarde bewerkstelligt, ons ook verzoent met God en daarom zijn leven gegeven heeft. En de Heilige Geest helpt je om het goede te doen en te leven naar Gods wil. God heeft ons lief, maar hij vraagt ook een antwoord terug, dat is onze daad van geloven. De jongeren krijgen iets te horen over de sacramenten in het algemeen en het Vormsel in het bijzonder."

Tijdens de avonden werd er gezongen, gebeden, naar filmpjes gekeken en de jongeren kregen af en toe ook een opdrachtje. De inhoud van de Vormselviering werd met de jongeren doorgenomen: ze vernieuwden hun doopbelofte en er vond een handoplegging plaats en een zalving. Aan het einde de voorbereiding gingen de jongeren naar Bartimeus, waar ze een viering met mensen met een visuele beperking meegemaakt hebben.

Een van de Leusdense jongeren die het sacrament van het Vormsel kreeg toegediend is Evelien Besseling. Waarom zij ertoe gekomen is om zich te laten vormen? Ze heeft de Eerste Communie gedaan. Haar zus Nienke heeft vorig jaar het Vormsel gekregen. Het leek haar ook wel wat. Ze realiseert zich, dat het Vormsel een keuze is voor het geloof, voor de kerk. Over de voorbereidingsavonden weet ze te vertellen, dat er gesproken is over God. Wie is God? Wie ben ik zelf? Hoe leer je anderen kennen? Enthousiast vertelt ze over een bijeenkomst in Zeist samen met vluchtelingen. Er werden tijdens die bijeenkomst allerlei lekkere dingen gegeten: rijst, grote kippenpoten en zure komkommer. Er waren leuke activiteiten.

De Vormselviering vond zondag om 10.30 uur in de kerk van St. Petrus Banden in Driebergen. Vlak vóór de viering hadden de jongeren nog een ontmoeting met Kardinaal Eijk, die het Vormsel toediende. Volgend jaar vinden de vormselviering en de voorbereiding ervan plaats in de Lucasparochie.