• De Groene Belevenis blijft in ieder geval tot eind 2024.

    Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Voormalige gemeentewerf 'straks een knooppunt van duurzame activiteiten'

LEUSDEN De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel om de voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg te koop aan te bieden. Niet alle partijen waren het eens met de plannen die op tafel lagen. CDA en VVD wilden aanvankelijk af van de naar hun mening 'zeer beperkende voorwaarden' die gesteld worden aan een toekomstige eigenaar. In een amendement werd voorgesteld alle voorwaarden te laten vervallen en het terrein 'commercieel te koop aan te bieden'. Het voorstel werd werd na schorsing van de vergadering ingetrokken. Het voorstel van CDA en VVD om het onderwerp van de agenda af te voeren kreeg geen steun van de coalitiepartijen.

Frits van Breda

Voor het aanwezige publiek en de raadsleden was de het optreden van Handert Scheffer, rentmeester van Stichting De Boom, een verrassing. Hij maakte gebruik van de mogelijkheid om bij het agendapunt ínspraakronde zijn verhaal te doen. De rentmeester maakte de aanwezigen duidelijk dat de stichting geïnteresseerd is in het terrein. Behalve het perceel Hamersveldseweg 105 dat wordt aangeboden heeft de stichting ook belangstelling voor nummer 107. Dat gebouw en de er achter liggende 'Struintuin' worden gehuurd door de Groene Belevenis. ,,De Groene Belevenis past helemaal in wat Stichting De Boom nastreeft" , aldus de heer Scheffer. Als het college wil dat de stichting een aanbod doet, zal wat hem betreft beide percelen aangeboden moeten worden.

Tijdens de behandeling van het agendapunt over de eisen die gesteld worden aan de koper van Hamersveldseweg 105, maakte wethouder Albert Dragt duidelijk dat er van de verkoop van het perceel 107 geen sprake is. De Groene Belevenis heeft een huurcontract tot eind 2024 dat hij wil respecteren.

Aan de nieuwe eigenaar van de voormalige gemeentewerf worden strenge eisen gesteld. Er moet sprake zijn van 'maatschappelijk, duurzaam ondernemen' op die locatie. Als de Groene Belevenis daar in kan passen is dat een pluspunt. Omdat er geen sprake kan zijn van commerciële woningbouw op die plek wordt de verkoopprijs ook niet al te hoog ingeschat. De gemeente gaat uit van een minimum verkoopprijs van 300.000 euro.

Pas als alle suggesties van geïnteresseerde kopers op tafel liggen zal er een besluit worden genomen over de verkoop. Diegene die het hoogste bod uitbrengt wordt niet per definitie de nieuwe eigenaar. ,,Een bordje met 'te koop', zoals VVD en CDA voorstellen komt er dus niet", benadrukte Albert Dragt. De suggestie om eerst met Stichting De Boom te gaan praten voordat volgende stappen genomen worden, vond hij niet acceptabel. ,,Andere partijen mogen wat mij betreft in dit stadium ook mee doen."

VVD en CDA bleven bij hun voorstel dat een besluit over de verkoop van Hamersveldseweg 105 uitgesteld moest worden. De meerderheid van de raad was het daar niet mee eens. Het college kan aan de slag gaan met de plannen die op papier zijn gezet. Mogelijke kopers van het perceel zullen rekening moeten houden met het 'Publiek Programma van Eisen' dat is vastgelegd in een 28 pagina's tellend boekwerk.